Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście" sp.z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Długa 38 (31-146 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Śródmieście
tel.: 12 63 43 464

Jednostki - NZOZ "Śródmieście" sp.z o.o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Śródmieście"sp z o.o.

  Kraków, Długa 38 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 63 43 464,
  Email: nzozsrodmiescie@interia.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 25 488  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 20 751  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pracownia audiometrii
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Pracownia badań słuchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Pracownia EEG
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 19 593  
   Pracownia elektrofizjologii
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 42 30 289  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia cytodiagnostyczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 25 688  
   Pracownia cytologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia protetyki stomatologicznej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 39 642  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia neurologiczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia laryngologiczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 17 030  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia psychologiczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 25 488  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 30 896  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 29 733  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia okulistyczna
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 35 75 351  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 30 896  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia EKG wysiłkowe
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 42 30 289  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 04 920  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 29 733  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet Zabiegowy przy Poradni Okulistycznej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 35 75 351,  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy przy Poradni Medycyny Pracy
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 25 488  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy przy Poradni Ginekologiczno - Położniczej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 63 30 896  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy przy Poradni Dermatologicznej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 20 751  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Zabiegowy przy Poradni Medycyny Pracy
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 18 396,  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet Zabiegowy przy Poradni Medycyny Sportowej
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 41 17 030  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Kraków, Długa 38      Telefon: 12 634 34 64  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet rehabilitacyjny
   Kraków, Długa 38     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Laboratorium analityczne
   Kraków, Długa 38     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia osteoporozy
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia geriatryczna
   Kraków, Długa 38     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet rehabilitacyjny
    Kraków, Długa 38     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Laboratorium analityczne
    Kraków, Długa 38     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia osteoporozy
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia urologiczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia chirurgiczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia geriatryczna
    Kraków, Długa 38     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)