POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej SPECJALMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 317 (32-412 Wiśniowa)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Wiśniowa
tel.: 12 27 36 262, 51 22 95 412

Jednostki - NZOZ SPECJALMED

 • NZOZ SPECJALMED s.c.

  Wiśniowa, Wiśniowa 317 (małopolskie / powiat Wiśniowa)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia wad postawy
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia okulistyczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia urologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Pracownia USG
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia ortopedyczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Zespół transportu sanitarnego
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia onkologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Wiśniowa, Wiśniowa 317      Telefon: 12 27 36 262  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia medycyny pracy
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia logopedyczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia onkologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia otolaryngologiczna dziecieca
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia chorób naczyń
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia nefrologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wiśniowa, Wiśniowa 317     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia medycyny pracy
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia logopedyczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia onkologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia otolaryngologiczna dziecieca
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia pielęgniarki środowiskowej rodzinnej
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Poradnia chirurgiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia diabetologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia leczenia chorób naczyń
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia nefrologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Zespół długoterminowej opieki domowej
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Zespół długoterminowej opieki domowej
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Hospicjum domowe
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Wiśniowa, Wiśniowa 317     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wiśniowa, 586 (małopolskie / powiat Wiśniowa)
  • Poradnia stomatologiczna
   Wiśniowa, 586     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Wiśniowa, 586     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia logopedyczna
   Wiśniowa, 586     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 2

  Klęczany, 169 (małopolskie / powiat Chełmiec)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Klęczany, 169      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Klęczany, 169      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum domowe
   Klęczany, 169      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Poradnia domowego leczenia tlenem
   Klęczany, 169      Telefon: 12 27 36 262  
   Poradnia domowego leczenia tlenem
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum domowe dla dzieci
   Klęczany, 169     
   Hospicjum domowe dla dzieci
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Hospicjum domowe dla dzieci
    Klęczany, 169     
    Hospicjum domowe dla dzieci
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 3

  Kraków, Radziwiłłowska 8 (małopolskie / powiat Kraków-Śródmieście)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Kraków, Radziwiłłowska 8      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Kraków, Radziwiłłowska 8      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Hospicjum domowe
   Kraków, Radziwiłłowska 8     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Hospicjum domowe
    Kraków, Radziwiłłowska 8     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 4

  Wiśniowa, 317 (małopolskie / powiat Wiśniowa)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wiśniowa, 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wiśniowa, 317      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 5

  Raciechowice, 330 (małopolskie / powiat Raciechowice)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia logopedyczna
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Raciechowice, 330      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Raciechowice, 330     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    Raciechowice, 330     
    Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 6

  Zakliczyn, Grabina 11 (małopolskie)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Zakliczyn, Grabina 11      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 7

  Wadowice, Lwowska 31 (małopolskie / powiat Wadowice miasto)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Wadowice, Lwowska 31      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 8 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Mszana Dolna, Rakoczego 9 (małopolskie / powiat Mszana Dolna)
  • Pielęgniarska pieka długoterminowa domowa
   Mszana Dolna, Rakoczego 9     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 9 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Porąbka Uszewska, Porąbka Uszewska 272 (małopolskie / powiat Dębno)
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Porąbka Uszewska, Porąbka Uszewska 272     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 10

  Kocmyrzów, Prusy 8 (małopolskie / powiat Kocmyrzów-Luborzyca)
  Telefon: 12 27 36 262, 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Kocmyrzów, Prusy 8      Telefon: 12 27 36 262,508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 8

  Kraków, ul. Kluzeka 6 (małopolskie / powiat M. Kraków)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Kraków, ul. Kluzeka 6      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 9

  Porąbka Uszewska, Porąbka Uszewska 272 (małopolskie / powiat Dębno)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Porąbka Uszewska, Porąbka Uszewska 272      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 11

  Łyszkowice, 64 (małopolskie / powiat Koniusza)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Łyszkowice, 64      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • NZOZ SPECJALMED s.c. Filia nr 12

  Wieliczka, Wincentego Pola 7 (małopolskie / powiat Wieliczka miasto)
  Telefon: 12 27 36 262; 508329634
  Email: nzozspecjalmed@op.pl
  Witryna: www.specjalmed.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Wieliczka, Wincentego Pola 7      Telefon: 12 27 36 262; 508329634  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)