POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus w Wisznicach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Warszawska 88 (21-580 Wisznice)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Wisznice
tel.: 83 3782535

Jednostki - NZOZ Sanus w Wisznicach

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanus

  Wisznice, Warszawska 88 (lubelskie / powiat Wisznice)
  Telefon: 83 3782535
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizjoterapii
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział hydroterapii
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział krioterapii
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia pediatryczna szczepień dla dzieci z grup wysokiego ryzyka
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia wad postawy
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia logopedyczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla młodzieży
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia psychogeriatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej- rodzinnej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej środowiskowej- rodzinnej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół leczenia środowiskowego dla dzieci i młodzieży
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla dzieci
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Opieka domowa rodzinna
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół leczenia środowiskowego dla osób z autyzmem
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   Wisznice, Warszawska 88      Telefon: 83 3782535  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej dla dzieci
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii pokarmowych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia alergii pokarmowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii oddechowych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia alergii oddechowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia alergii skórnych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia alergii skórnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczno- ginekologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia andrologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia andrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endkorynologiczna osteoporozy
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób jelitowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia hematologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia nowotworów krwi
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia nowotworów krwi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia immunologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
  • Poradnia wad serca
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia wad serca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny nuklearnej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia toksykologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia toksykologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
  • Poradnia chorób zawodowych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób zawodowych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny paliatywnej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia dermatologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia genetyczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia padaczki
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia padaczki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stwardnienia rozsianego
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia stwardnienia rozsianego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chorób mięśni
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób mięśni
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia onkologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia chemioterapii
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia radioterapii
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia radioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia medycyny nuklearnej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia pulmonologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia ftyzjatryczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia ftyzjatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia leczenia mukowiscydozy
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia mukowiscydozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział balneoterapii
   Wisznice, Warszawska 88     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia profilaktyczno- lecznicza (HIV/AIDS)
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia WZW
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób tropikalnych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia leczenia ran
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia ran
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia patologii ciąży
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia okresu przekwitania
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia okresu przekwitania
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologii onkologicznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia ginekologii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Wisznice, Warszawska 88     
   Szkoła rodzenia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia laktacyjna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii endokrynologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii klatki piersiowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia chirurgii ręki
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii ręki
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia oparzeń
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia kardiochirurgiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia kardiochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia osteoporozy
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia jaskry
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia leczenia zeza
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia chirurgii szczękowo twarzowej
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia urologiczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychosomatyczna
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Wisznice, Warszawska 88     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii pokarmowych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia alergii pokarmowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii oddechowych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia alergii oddechowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia alergii skórnych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia alergii skórnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczno- ginekologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia andrologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia andrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia leczenia niepłodności
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia niepłodności
    • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endkorynologiczna osteoporozy
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia endokrynologiczna osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia gastrologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia gastrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób jelitowych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób jelitowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia geriatryczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia hematologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia nowotworów krwi
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia nowotworów krwi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia immunologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia immunologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Poradnia wad serca
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia wad serca
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nadciśnienia tętniczego
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia chorób naczyń
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia medycyny nuklearnej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
   • Poradnia toksykologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia toksykologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Toksykologia kliniczna
   • Poradnia chorób zawodowych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób zawodowych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Poradnia medycyny paliatywnej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia dermatologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia wenerologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia wenerologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia genetyczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia genetyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
   • Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia padaczki
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia padaczki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia stwardnienia rozsianego
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia stwardnienia rozsianego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chorób mięśni
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób mięśni
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia onkologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia chemioterapii
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia radioterapii
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia radioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia medycyny nuklearnej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia medycyny nuklearnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia pulmonologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia ftyzjatryczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia ftyzjatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia leczenia mukowiscydozy
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia mukowiscydozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia reumatologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia rehabilitacji neurologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział balneoterapii
    Wisznice, Warszawska 88     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia profilaktyczno- lecznicza (HIV/AIDS)
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia profilaktyczno-lecznicza (HIV/AIDS)
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia WZW
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia WZW
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia chorób tropikalnych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób tropikalnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chorób odzwierzęcych i pasożytniczych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Poradnia medycyny sportowej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Poradnia leczenia ran
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia ran
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia obrzęku limfatycznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia zaburzeń i wad rozwojowych dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia neonatologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia neonatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia ginekologiczno- położnicza
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia patologii ciąży
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia patologii ciąży
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia okresu przekwitania
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia okresu przekwitania
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia profilaktyki chorób piersi
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologii onkologicznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia ginekologii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Szkoła rodzenia
    Wisznice, Warszawska 88     
    Szkoła rodzenia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia laktacyjna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia laktacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii przewodu pokarmowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia proktologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii endokrynologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii klatki piersiowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia chirurgii ręki
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii ręki
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia oparzeń
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia kardiochirurgiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia kardiochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia klatki piersiowej
   • Poradnia neurochirurgiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia osteoporozy
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia jaskry
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia leczenia zeza
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia zeza
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia audiologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia audiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia foniatryczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia chirurgii szczękowo twarzowej
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia urologiczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychosomatyczna
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia antynikotynowa
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia antynikotynowa
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia promocji zdrowia
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia promocji zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Wisznice, Warszawska 88     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/2 lata temu
rewelacyjna obsługa w recepcji!!!, bardzo szybkie terminy w poradni ortopedycznej a lekarz super!!!, bardzo indywidualne podejście do pacjenta i bezinteresowna życzliwość.
/3 lata temu
niemiła obsługa w recepcji !!! do poradni ortopedycznej pacjent po wypadku się nie dostanie bo terminy na lipiec a pan dr. zmęczony i nie przyjmie bieżącego dnia bo ma pełno ludzi a pod gabinetem siedzi raptem 5 osób ,wstyd i hańba i żałosna rutyna lekarzy jak i obsługi !!! a zapowiadał się tak dobrą i potrzebną placówką ŻAŁOSNE - GDZIE ŻYCZLIWOŚĆ - GDZIE LECZENIE I GDZIE PODEJSCIE DO PACJENTA NIE MÓWIĄC JUŻ O LECZENIU ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WSTYD I HAŃBA
/3 lata temu
niemiła obsługa w recepcji !!! do poradni ortopedycznej pacjent po wypadku się nie dostanie bo terminy na lipiec a pan dr. zmęczony i nie przyjmie bieżącego dnia bo ma pełno ludzi a pod gabinetem siedzi raptem 5 osób ,wstyd i hańba i żałosna rutyna lekarzy jak i obsługi !!! a zapowiadał się tak dobrą i potrzebną placówką ŻAŁOSNE - GDZIE ŻYCZLIWOŚĆ - GDZIE LECZENIE I GDZIE PODEJSCIE DO PACJENTA NIE MÓWIĄC JUŻ O LECZENIU ???????????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! WSTYD I HAŃBA