POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Narolu

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Rynek 3 (37-610 Narol)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Narol miasto
tel.: 16 63 17 013

Jednostki - NZOZ Przychodnia Zdrowia w Narolu

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia w Narolu

  Narol, Rynek 3 (podkarpackie / powiat Narol miasto)
  Telefon: 16 63 17 013
  Email: nzoznarol@wp.pl
  • Gabinet lekarza poz
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Pracownia analityczna
   Narol, Rynek 3     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Narol, Rynek 3     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia medycyny pracy
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Narol, Rynek 3     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet higieny szkolnej
   Narol, Rynek 3     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Transport w POZ
   Narol, Rynek 3     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Nocna i świąteczna opieka zdrowotna lekarska i pielęgniarska
   Narol, Rynek 3     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ortopedyczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia laryngologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Narol, Rynek 3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)