Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Zdrowia "PROMYK"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 41 B (36-122 Nowy Dzikowiec)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Dzikowiec
tel.: 17 74 42 178

Jednostki - NZOZ Ośrodek Zdrowia "PROMYK"

  • Przychodnia

    Nowy Dzikowiec, 41 B (podkarpackie / powiat Dzikowiec)
    Telefon: 17 74 42 178
    Email: nzozpromyk@wp.pl
    Witryna: www.nzozpromyk.com.pl
    • Poradnia poz
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Położna środowiskowa
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
    • Pielęgniarka środowiskowa
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
    • Poradnia ginekologiczno-położnicza
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia logopedyczna
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia logopedyczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
    • Poradnia medycyny sportowej
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Poradnia medycyny sportowej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Audiologia i foniatria
      • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna sportowa
    • Punkt szczepień
      Nowy Dzikowiec, 41 B      Telefon: 17 74 42 178  
      Punkt szczepień
      • Szczepienia
    • Gabinet higieny szkolnej
      Nowy Dzikowiec, 41 B     
      Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
      • Medycyna szkolna
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Gabinet higieny szkolnej
        Nowy Dzikowiec, 41 B     
        Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
        • Medycyna szkolna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)