Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OL-MED" Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Przychodnia, centrum wielospecjalistycznej opieki ambulatoryjnej

adres: Czołgistów 5 (41-216 Sosnowiec)
wojewodztwo: śląskie
powiat: M. Sosnowiec
tel.: 32 2948418

Jednostki - NZOZ "OL-MED" Sp. z o.o.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "OL-MED"

  Sosnowiec, Czołgistów 5 (śląskie / powiat M. Sosnowiec)
  Telefon: 32 2948418
  Email: olmed@autograf.pl
  • Poradnia POZ
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia neurologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia UKG i badań elektrokardiologicznych
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Pracownie inne
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Kardiologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia psychologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Dział fizjoterapii
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet zabiegowy
   Sosnowiec, Czołgistów 5      Telefon: 32 2948418  
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Zespół wyjazdowy
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe
  • Poradnia alergologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób naczyń
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chrób naczyń mózgu
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia chorób naczyniowych mózgu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia geriatryczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia osteoporozy
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia leczenia nerwic
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia stomatologiczna
   Sosnowiec, Czołgistów 5     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół wyjazdowy
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe
   • Poradnia alergologiczna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chorób metabolicznych
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia chorób metabolicznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób naczyń
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chrób naczyń mózgu
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia chorób naczyniowych mózgu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia geriatryczna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Poradnia leczenia nadciśnienia tętniczego
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia nadciśnienia tętniczego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia osteoporozy
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia parkinsonizmu i chorób układu pozapiramidowego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia wad postawy
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia leczenia nerwic
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia preluksacyjna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia stomatologiczna
    Sosnowiec, Czołgistów 5     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)