POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICAL CARE

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Batalionów Chłopskich 86 (70-764 Szczecin)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: M. Szczecin
tel.: 91/46-12-331

Jednostki - NZOZ MEDICAL CARE

 • MEDICAL CARE - Przychodnia

  Szczecin, Batalionów Chłopskich 86 (zachodniopomorskie / powiat M. Szczecin)
  Telefon: 91/46-12-331
  Email: jacekmatusiak@interia.pl
  Witryna: www.nzozmedicalcare.pl
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia zdjęć rentgenowskich
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań kontrastowych
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia badań ultrasonograficznych
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Geriatria
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia logopedyczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia neurologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia opieki paliatywnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Hospicjum Domowe
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Hospicjum domowe
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Zespół transportu sanitarnego
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy z EKG
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabient pielegniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia internistyczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycynyn pracy
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnetrznych
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet fizjoterapii
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet masażu leczniczego
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia chirurgii urazowo - ortopedycznej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia was postawy
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Szczecin, Batalionów Chłopskich 86      Telefon: 91/46-12-331  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/3 lata temu
Obsługa w rejestracji kardiologicznej skandaliczna, pani z rejestracji bezczelna, na moją prośbę o rejestrację do lekarza cytuję "ja mam tyle pracy że tego" po tym stwierdzeniu wyłączyła się. Nie jest to moje pierwsze doświadczenie z rejestratorką, będąc innym razem osobiście w przychodni, pytając o mój wynik po prostu zamykała mi drzwi przed nosem z ironicznym uśmiechem nie odpowiadając na zadane pytanie. Dopiero na ostrą reakcję z mojej strony dlaczego zamyka mi drzwi burknęła, że teraz nie ma czasu szukać wyniku. Z mojej obserwacji pani ta odnosi się tak do wielu pacjentów oczekujących na wizytę do Pani doktor Lasoty, a czas oczekiwania wynosi zazwyczaj kilka godzin. Pacjenci tej poradni to zazwyczaj ludzie starsi, którzy żalą się między sobą bo nie wiedzą do kogo skargę złożyć.