POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDAX"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Mickiewicza 29 (97-500 Radomsko)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Radomsko
tel.: 44 68 52 142

Jednostki - NZOZ "MEDAX"

 • Przychodnia

  Radomsko, ul. Mickiewicza 29 (łódzkie / powiat Radomsko)
  Telefon: 44 68 52 142
  Email: medax@apo.pl
  • Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia pediatryczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Gabinet profilaktyki medycyny pracy
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Punkt szczepień
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Pediatria
  • Poradnia rehabilitacyjna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia stomatologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet zabiegów i opieki pielęgnacyjnej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie matki i dziecka - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Dział ( pracownia) fizjoterapii
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia alergologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia chirurgiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia pulmonologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia endokrynologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia reumatologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia kardiologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia diabetologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • poradnia otolaryngologiczna (porady i konsultacje).
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia ginekologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia onkologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia urologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia dermatologiczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia logopedyczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Pracownia badań diagnostycznych USG
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Pracownia USG
   • USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia psychiatryczna (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologa (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia psychologiczna
   • Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia biopsji cienkoigłowej
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
  • Szkoła rodzenia
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Szkoła rodzenia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
  • Poradnia leczenia jaskry (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia leczenia jaskry
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia protetyki stomatologicznej (porady i konsultacje)
   Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia neurologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia chirurgiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia ortopedyczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia pulmonologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia endokrynologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia reumatologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia kardiologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia diabetologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • poradnia otolaryngologiczna (porady i konsultacje).
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia ginekologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia onkologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia urologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia dermatologiczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia logopedyczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Pracownia badań diagnostycznych USG
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Pracownia USG
    • USG
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   • Poradnia psychiatryczna (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologa (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia psychologiczna
    • Psychiatria
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Pracownia biopsji cienkoigłowej
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Patomorfologia
   • Szkoła rodzenia
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Szkoła rodzenia
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
    • Zdrowie matki i dziecka
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Poradnia leczenia jaskry (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia leczenia jaskry
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia chirurgii stomatologicznej (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia chirurgii stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Poradnia protetyki stomatologicznej (porady i konsultacje)
    Radomsko, ul. Mickiewicza 29     
    Poradnia protetyki stomatologicznej
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
    • Przedmioty protetyki stomatologicznej
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)