POLECAMY

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ JAGIELLONSKIE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: OS. JAGIELLOŃSKIE 1 (31-832 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Nowa Huta
tel.: 12 64 82 533,12 64 80 876

Jednostki - NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI...

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Jagiellońskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.

  Kraków, os. Jagiellońskie 1 (małopolskie / powiat Kraków-Nowa Huta)
  Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876
  Email: nzoz.jagiellonskie@interia.pl
  • Poradnia ogólna
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Choroby wewnętrzne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Choroby wewnętrzne
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia dziecka zdrowego
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pediatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
   • Medycyna szkolna - Pediatria
   • Szczepienia - Pediatria
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Pediatria
  • Poradnia dziecka chorego
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet pielęgniarki
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne
  • Punkt pobrania krwi
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kraków, os. Jagiellońskie 1      Telefon: 12 64 82 533,12 64 80 876  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/2 miesiące temu
Głęboki PRL.....
/9 miesięcy temu
PRL...