Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska

adres: Strzelecka 49 (61-846 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Stare Miasto
tel.: 61 855-96-14

Jednostki - NZOZ Falck Medycyna Region Wielkopolska

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Falck Medycyna Region Wielkopolska

  Poznań, Strzelecka 49 (wielkopolskie / powiat Poznań-Stare Miasto)
  Telefon: 061 858-11-14
  Email: a.briske@falck.pl
  • Zespół Ratowictwa Medycznego "S"
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium stomatologiczne pomocy doraźnej
   Poznań, Strzelecka 49     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia pediatryczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradni chirurgii ogólnej - konsultacje
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia alergologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych - lekarz internista
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Transportowy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Domowa Pomoc Paliatywna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Hospicjum domowe
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Onkologia kliniczna
  • Punkt szczepień
   Poznań, Strzelecka 49     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium stomatologiczne pomocy doraźnej
   Poznań, Strzelecka 49     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia medycyny pracy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Poznań, Strzelecka 49     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Poznań, Strzelecka 49     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Poznań, Strzelecka 49     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium ogólne
   Poznań, Strzelecka 49     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Poznań, Strzelecka 49     
   Gabinet zabiegowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna rodzinna
 • Stacja Pogotowia Ratunkowego Falck w Buku

  Buk, Dworcowa 54 (wielkopolskie / powiat Buk miasto)
  Telefon: 061 858-11-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Buk, Dworcowa 54     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ambulatorium Ogólne Falck-Śrem Jednostka już nie funkcjonuje!

  Śrem, Chełmońskiego 1 (wielkopolskie / powiat Śrem miasto)
  • Ambulatoirum Ogólne (NPL)
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pediatria
  • Poradnia Lekarza POZ
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Zespół Wyjazdowy Ogólny (NPL)
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Śrem, Chełmońskiego 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna transportu
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
 • Ratownictwo Medyczne Falck we Wrześni

  Września, Wrocławska 42 (wielkopolskie / powiat Września miasto)
  Telefon: 061 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Września, Wrocławska 42     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Września, Wrocławska 42     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego "P"
   Września, Wrocławska 42     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia
   Września, Wrocławska 42     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Puszczykowie Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puszczykowo, Niezłomnych 54 (wielkopolskie / powiat Puszczykowo)
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Puszczykowo, Niezłomnych 54     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Stęszewie

  Stęszew, Poznańska 11A (wielkopolskie / powiat Stęszew miasto)
  Telefon: 061 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Stęszew, Poznańska 11A     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falckw Środzie Wlkp.

  Środa Wlkp., Prądzyńskiego 16 (wielkopolskie / powiat Środa Wielkopolska)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Środa Wlkp., Prądzyńskiego 16     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespółó Ratownictwa Medycznego "P"
   Środa Wlkp., Prądzyńskiego 16     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Gostyniu

  Gostyń, Wrocławska 45A (wielkopolskie / powiat Gostyń miasto)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Dyspozytornia
   Gostyń, Wrocławska 45A     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Gostyń, Wrocławska 45A     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Gostyń, Wrocławska 45A     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Gostyń, Wrocławska 45A     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Mosinie

  Mosina, Krosinko 14 (wielkopolskie / powiat Mosina)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa medycznego "S"
   Mosina, Krosinko 14     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Gnieźnie

  Gniezno, Poznańska 103 (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Gniezno, Poznańska 103     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Gniezno, Poznańska 103     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratowctwa Medycznego "P"
   Gniezno, Poznańska 103     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół ratownictwa medycznego "P"
   Gniezno, Poznańska 103     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Chodzieży

  Chodzież, Wojska Polskiego 44 (wielkopolskie / powiat Chodzież)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Dyspozytornia
   Chodzież, Wojska Polskiego 44     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Chodzież, Wojska Polskiego 44     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Chodzież, Wojska Polskiego 44     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Pile

  Piła, Niepodległości 154 (wielkopolskie / powiat Piła)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Dyspozytornia
   Piła, Niepodległości 154     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Piła, Niepodległości 154     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Piła, Niepodległości 154     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Wągrowcu

  Wągrowiec, Skocka 15 (wielkopolskie / powiat Wągrowiec)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Dyspozytornia
   Wągrowiec, Skocka 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Wągrowiec, Skocka 15     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Wągrowiec, Skocka 15     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
 • Ratownictwo Medyczne Falck w Śremie

  Śrem, Wyszyńskiego 16 (wielkopolskie / powiat Śrem)
  Telefon: 61 855-96-14
  Email: poznan@falck.pl
  • Dyspozytornia
   Śrem, Wyszyńskiego 16     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "S"
   Śrem, Wyszyńskiego 16     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Ratownictwa Medycznego "P"
   Śrem, Wyszyńskiego 16     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pozostałe - Medycyna ratunkowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/2 lata temu
Bardzo nieprofesjonalne zachowanie lekarza internisty, który zbagatelizował objawy i robił złośliwe uwaagi. Trzymajcie się z daleka od tej przychodni!