POLECAMY

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" S.C.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gwoździa 2 (42-660 Kalety)
wojewodztwo: śląskie
powiat: Kalety
tel.: 34 35 77 024

Jednostki - NZOZ "Eskulap" S.C.

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Eskulap" S.C.

  Kalety, Gwoździa 2 (śląskie / powiat Kalety)
  Telefon: 34 35 77 024
  Email: iak_91@o2.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 32 28 89 404  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 32 28 89 404  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Poradnia dermatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Zespół pielęgniarskiej opieki długoterminowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 32 28 89 404  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 32 28 89 404  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo ginekologiczne
  • Gabinet higieny szkolnej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet higieny szkolnej
   Kalety, Gwoździa 2      Telefon: 34 35 77 024  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia pediatryczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia pediatryczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny pracy
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia hepatologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kalety, Gwoździa 2     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG i EKG
   Kalety, Gwoździa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG i EKG
   Kalety, Gwoździa 2     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Poradnia diabetologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia diabetologiczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia logopedyczna
   Kalety, Gwoździa 2     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia pediatryczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Poradnia pediatryczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia medycyny pracy
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia medycyny pracy
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
    • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Poradnia dermatologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia neurologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia stomatologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia stomatologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
    • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Poradnia hepatologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Kalety, Gwoździa 2     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia USG i EKG
    Kalety, Gwoździa 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia USG i EKG
    Kalety, Gwoździa 2     
    Pracownia diagnostyki obrazowej
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Pozostałe usługi pomocnicze
   • Poradnia diabetologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia logopedyczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia diabetologiczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia logopedyczna
    Kalety, Gwoździa 2     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)