Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Brusmed"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Słowackiego 4 (89-632 Brusy)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Brusy miasto
tel.: 52 39 83 477

Jednostki - Lucyna Breska NZOZ "Brusmed"

 • Lucyna Breska Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Brusmed"

  Brusy, Słowackiego 4 (pomorskie / powiat Brusy miasto)
  Telefon: 52 39 83 477
  Email: brusmed1@wp.pl
  Witryna: www.brusmed.wp.pl
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Dział (pracownia) fizjoterapii
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) kinezyterapii
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Usługi rehabilitacyjne - Fizjoterapia
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Hospicjum domowe
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Pracownia (punkt zaopatrzenia) środków pomocniczych
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 39 83 477  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   Brusy, Słowackiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Słowackiego 4     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
  • Hospicjum domowe
   Brusy, Słowackiego 4     
   Hospicjum domowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 398 34 77  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia wad postawy
   Brusy, Słowackiego 4      Telefon: 52 398 34 77  
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Brusy, Słowackiego 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Brusy, Słowackiego 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Szczepienia - Zdrowie publiczne
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Brusy, Słowackiego 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Dział fizjoterapii
   Brusy, Słowackiego 4     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Brusy, Słowackiego 4     
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Brusy, Słowackiego 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Brusy, Słowackiego 4     
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Brusy, Słowackiego 4     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział fizykoterapii
   Brusy, Słowackiego 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział kinezyterapii
   Brusy, Słowackiego 4     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział masażu leczniczego
   Brusy, Słowackiego 4     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Opieka domowa paliatywno-hospicyjna
   Brusy, Słowackiego 4     
   Hospicjum domowe
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Brusy, Słowackiego 4     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
  • Gabinet zabiegowy
   Brusy, Słowackiego 4     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
    Brusy, Słowackiego 4     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad osobami w starszym wieku - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Szczepienia - Medycyna rodzinna
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Medycyna rodzinna
    • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Brusy, Słowackiego 4     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Zdrowie publiczne
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Brusy, Słowackiego 4     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Dział fizjoterapii
    Brusy, Słowackiego 4     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Zespół rehabilitacji domowej
    Brusy, Słowackiego 4     
    Zespół rehabilitacji domowej
    • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
    Brusy, Słowackiego 4     
    Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
    • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
    • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
    • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
    • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Dział oświaty i promocji zdrowia
    Brusy, Słowackiego 4     
    Dział oświaty i promocji zdrowia
    • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Brusy, Słowackiego 4     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział fizykoterapii
    Brusy, Słowackiego 4     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział kinezyterapii
    Brusy, Słowackiego 4     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Dział masażu leczniczego
    Brusy, Słowackiego 4     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Usługi rehabilitacyjne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Opieka domowa paliatywno-hospicyjna
    Brusy, Słowackiego 4     
    Hospicjum domowe
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
   • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
    Brusy, Słowackiego 4     
    Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
    • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Zdrowie publiczne
   • Gabinet zabiegowy
    Brusy, Słowackiego 4     
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)