GZOZ w Gręboszowie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gręboszów 142 (33-260 Gręboszów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Gręboszów
tel.: 14 64 16 006

Jednostki - GZOZ w Gręboszowie

 • GZOZ w Gręboszowie

  Gręboszów, Gręboszów 142 (małopolskie / powiat Gręboszów)
  Telefon: 14 64 16 006
  Email: gzozgreboszow@op.pl
  • Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia stomatologiczna
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia dziecięca
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 006  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet rehabilitacji
   Gręboszów, Gręboszów 142      Telefon: 14 64 16 036  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Gabinet rehabilitacji
   Gręboszów, Gręboszów 142     
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet rehabilitacji
    Gręboszów, Gręboszów 142     
    Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)