Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Piłsudskiego

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Piłsudskiego 43 (50-032 Wrocław)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: Wrocław-Krzyki
tel.: 71 343-13-36

Jednostki - Dolnośląskie Centrum Medycyny...

 • Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Sp. z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Hubska 2 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Poradnia internistyczna-medycyny pracy
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Hubska 2     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Piłsudskiego

  Wrocław, Piłsudskiego 43 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  Telefon: 71 344-37-86
  Email: pro-med@pro-med.pl
  Witryna: www.pro-med.pl
  • Poradnia internistyczna - medycyny pracy
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otorynolaryngologiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia stomatologiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Pielęgniarska domowa opieka długoterminowa
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna paliatywna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet USG
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia patologii ciąży
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia patologii ciąży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia medycyny pracy dla młodocianych
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia (gabinet) położnej POZ
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Poradnia (gabinet) pielęgniarki POZ
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Piłsudskiego 43      Telefon: 071 344-37-86  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Piłsudskiego 43      Telefon: 071 344-37-86  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Wrocław, Piłsudskiego 43      Telefon: 071 344-37-86  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet pielęgniarki i połoznej środowiskowej
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Piłsudskiego 43     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet pielęgniarki i połoznej środowiskowej
    Wrocław, Piłsudskiego 43     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Poradnia medycyny pracy
    Wrocław, Piłsudskiego 43     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Dolnośląskie Centrum Medycyny Profilaktycznej i Bezpieczeństwa Pracy "PRO-MED" Sp. z o.o. Jednostka już nie funkcjonuje!

  Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43 (dolnośląskie / powiat Wrocław-Krzyki)
  • Poradnia okulistyczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia urologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia (gabinet) podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pediatryczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Pediatria
  • Poradnia foniatryczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców
   • Oświata i promocja zdrowia
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego
  • Poradnia medycyny sportowej
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Medycyna sportowa - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny tropikalnej
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia chorób tropikalnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Szczepienia - Choroby zakaźne
  • Poradnia onkologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia onkologiczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia psychologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychiatryczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia dermatologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia hematologiczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Pracownia USG
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia EEG
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Neurologia
  • Pracownia spirometryczna
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Medycyna pracy
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Alergologia
  • Pracownia endoskopii
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Pracownia audiometrii
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozytonowa tomografia emisyjna
  • Gabinet zabiegowy
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
   • Szczepienia
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Profilaktyka i zdrowie publiczne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie środowiskowe - Medycyna rodzinna
  • Punkt pobrań materiału biologicznego
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt szczepień
   Wrocław, Ofiar Oświęcimskich 41/43     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)