Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu-Zdroju - Zakład Rehabilitacji Stacjonarnej

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne

adres: (37-620 Horyniec-Zdrój)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Horyniec-Zdrój

Jednostki - Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS...

 • Dział Medyczny

  Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2 (podkarpackie / powiat Horyniec-Zdrój)
  Telefon: 16 63 13 058
  Email: crrhoryniec@krus.gov.pl
  Witryna: www.crr-horyniec.pl
  • Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Oddział uzdrowiskowy sanatoryjny
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 016 6313443  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Laboratorium
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Diagnostyczna
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
  • Pracownia Fizjoterapii
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Hydroterapii
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Pracownia Krioterapii
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Neurologia
   • Rehabilitacja dzienna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Reumatologia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Leczenie ambulatoryjne - Reumatologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Neurologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Reumatologia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
   Horyniec-Zdrój, Sanatoryjna 2      Telefon: 16 63 13 058  
   Oddział uzdrowiskowy rehabilitacji sanatoryjnej
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Neurologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Reumatologia
   • Rehabilitacja stacjonarna - Fizjoterapia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)