Ambulatorium SPZOZ w Parczewie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Kościelna 136 (21-200 Parczew)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Parczew miasto
tel.: 83 3552102

Jednostki - Ambulatorium SPZOZ w Parczewie

 • Zespół Poradni Specjalistycznych

  Parczew, Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  Telefon: 83 3552102
  Email: sekrspzozparczew@wp.pl
  Witryna: www.spzozparczew.pl
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552200  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia geriatryczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia endokrynologiczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552177  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552174  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia laryngologiczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552176  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia neurologiczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552180  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego i odwykowa
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552114  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Ambulatorium ogólne
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552148  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Chirurgia ogólna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Położnictwo i ginekologia
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Położnictwo i ginekologia
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552199  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia hematologiczna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552189  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy zespołu poradni specjalistycznych
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni dla kobiet
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552102  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni laryngologicznej
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552176  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy poradni gruźlicy i chorób płuc
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552200  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgiczna konsultacyjna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia diabetologiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia okulistyczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ortopedyczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia reumatologiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia skórno- wenerologiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia urologiczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia konsultacyjna ginekologiczno- położnicza
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia leczenia bólu
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia logopedyczna
   Parczew, Kościelna 136     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia chirurgiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgiczna konsultacyjna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia diabetologiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia okulistyczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia ortopedyczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia reumatologiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia skórno- wenerologiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia urologiczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia konsultacyjna ginekologiczno- położnicza
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia leczenia bólu
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia logopedyczna
    Parczew, Kościelna 136     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
 • Dział Diagnostyki

  Parczew, Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  Telefon: 83 3552102
  Email: sekrspzozparczew@wp.pl
  Witryna: www.spzozparczew.pl
  • Laboratorium
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552187  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia EKG
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552173  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia endoskopowa
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552152  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Pracownia USG
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552193  
   Pracownia USG
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552191  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552191  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia diagnostyki obrazowej
   Parczew, Kościelna 136     
  • Pracownia anatomii i patologii
   Parczew, Kościelna 136     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia diagnostyki obrazowej
    Parczew, Kościelna 136     
   • Pracownia anatomii i patologii
    Parczew, Kościelna 136     
 • Dział Rehabilitacji

  Parczew, Kościelna 136 (lubelskie / powiat Parczew miasto)
  Telefon: 83 3552102
  Email: sekrspzozparczew@wp.pl
  Witryna: www.spzozparczew.pl
  • Dział Fizjoterapii
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552178  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552178  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Parczew, Kościelna 136      Telefon: 83 3552145  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)