Czym jest medycyna antropozoficzna?

Medycyna antropozoficzna zakłada, że człowiek jest istotą psychofizyczną. W medycynie antropozoficznej stosuje się wiele alternatywnych metod leczenia – są to: arteterapia, muzykoterapia i eurytmia. Lekarz ma za zadanie pomóc pacjentowi w zrozumieniu jego cierpienia.
Czym jest medycyna antropozoficzna?

Lecz ciało i duszę

Głównym założeniem medycyny antropozoficznej jest to, że człowiek jest istotą psychofizyczną, a więc nie jest samym ciałem. Oprócz ciała człowiek posiada jeszcze część niefizyczną, której nie można w żaden sposób zbadać zmysłami. Do części tej należą np. uczucia czy myśli.

Medycyna antropozoficzna nie odrzuca jednak klasycznej, akademickiej medycyny. Wręcz na niej bazuje i poszerza o wiedzę duchową. Rudolf Steiner, który zapoczątkował rozwój medycyny antropozoficznej, zaznaczał nawet, że leczyć może jedynie lekarz.

Istota medycyny antropozoficznej

Wypracowana przez Rudolfa Steinera koncepcja trójpodziału istoty ludzkiej zakłada, że człowiek posiada:

  • biegun nerwowo-zmysłowy, którego fizycznym wyrazem jest układ nerwowy i narządy zmysłów;
  • biegun metaboliczny i kończyny, na który składają się kończyny oraz narządy wewnętrzne znajdujące się poniżej przepony;
  • biegun rytmiczny, który jest niejako pośrednikiem pomiędzy dwoma pozostałymi biegunami i reprezentowany jest przez układy: oddechowy i krążenia.

Między wszystkimi biegunami musi panować równowaga, a wszelkie zaburzenia tej równowagi prowadzą do chorób.

Rola lekarza: uświadomić sens choroby

Lekarz, oprócz wyleczenia choroby, pomaga choremu w poznawaniu samego siebie i zrozumieniu, dlaczego cierpi na dana chorobę. Próbuje uświadomić pacjentowi, że cierpienie, które odczuwa, ma go czegoś nauczyć. Pacjent dzięki temu ma odkryć, co w jego życiu spowodowało chorobę, a to z kolei pomoże wprowadzić zmiany, dzięki którym choroba opuści pacjenta.

Zobacz też: Na czym polega medycyna środowiskowa?

Sens cierpienia w medycynie antropozoficznej

 „Gdybyśmy jako ludzie nie mogli chorować, nie moglibyśmy również być istotami duchowymi; istotami duchowymi jesteśmy tylko dzięki temu, że istnieje w nas możliwość chorowania" – stwierdził Rudolf Steiner. Chorowanie w założeniach medycyny antropozoficznej ma szczególne znacznie. Ma skłonić chorego do korekty, przeciwdziałania.

Jak leczy się w medycynie antropofizycznej?

W medycynie antropozoficznej stosuje się wiele naturalnych leków, jednak najbardziej specyficznymi dla niej metodami są pewne techniki terapeutyczne. Należą do nich głównie:

  • praca z biografią,
  • arteterapia (leczenie za pomocą sztuki),
  • muzykoterapia,
  • eurytmia (leczenie przy pomocy poruszania się w określonych rytmach).

Zobacz też: Czym jest irydologia?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)