Leki przeciwdepresyjne

Leki przeciwdepresyjne
Leki przeciwdepresyjne to grupa preparatów psychotropowych stosowanych w terapii depresji, w tym w chorobliwych zaburzeniach nastroju. Leki te stosuje się również w leczeniu innych schorzeń, takich jak zaburzenia lękowe czy fobie społeczne.

Redakcja poleca

REKLAMA