chirurgia

Chirurgia
Chirurgia jest jedną z dziedzin medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Obejmuje całe działy narządowe, np. chirurgię naczyniową, klatki piersiowej, stomatologiczną czy układu nerwowego. Do jej najmłodszych działów zaliczamy chirurgię przeszczepiania narządów (transplantologię).