chirurgia

Chirurgia
Chirurgia jest jedną z dziedzin medycyny, która zajmuje się leczeniem operacyjnym. Obejmuje całe działy narządowe, np. chirurgię naczyniową, klatki piersiowej, stomatologiczną czy układu nerwowego. Do jej najmłodszych działów zaliczamy chirurgię przeszczepiania narządów (transplantologię).

Redakcja poleca

REKLAMA