chemioterapia

Chemioterapia
Chemioterapia to jedna z metod leczenia raka, która polega na podawaniu pacjentom silnych leków niszczących komórki nowotworowe. Najczęściej stosuje się chemioterapię kroplówkową, może być też doustna lub dotętnicza. O zastosowaniu chemioterapii u chorego zawsze decyduje lekarz.

Redakcja poleca

REKLAMA