Akt małżeństwa

dokument umieszczony w Księdze Małżeństw. Stwierdza fakt zawarcia małżeństwa. Akt małżeństwa sporządza się niezwłocznie po jego zawarciu. Wyróżniamy trzy jego rodzaje: akt małżeństwa zawartego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, akt małżeństwa wyznaniowego wywołującego skutki cywilno-prawne, akt małżeństwa zawartego przed konsulem.