Zakaz zawierania małżeństw

Polskie prawo nie zezwala na zawieranie wszystkich małżeństw. W niektórych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego jest zabronione. Poniżej podajemy przykłady takiego zakazu.
/ 26.05.2006 11:19
Polskie prawo nie zezwala na zawieranie wszystkich małżeństw. W niektórych przypadkach zawarcie związku małżeńskiego jest zabronione. Poniżej podajemy przykłady takiego zakazu.

Zakaz zawierania małżeństw

Prawo zabrania zawierania małżeństw:

  • z krewnymi w linii prostej (rodzice, dzieci, wnuki)
  • z rodzeństwem (również przyrodnim) 
  • osoby adoptującej z adoptowanym 
  • powinowaci w linii prostej (teściowie, synowe, zięciowie) 
  • mężczyznom, którzy nie ukończyli lat 18 
  • kobietom, które nie ukończyły lat 16 
  • osobom, które już pozostają w związku małżeńskim 
  • osobom całkowicie ubezwłasnowolnionym, dotkniętym chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym