Jakie dokumenty na ślub za granicą?

Chcemy wziąć ślub za granicą. Jakie dokumenty powinniśmy z narzeczonym przygotować?
/ 14.03.2013 07:27

Jakie dokumenty na ślub za granicą?

 

Chcemy wziąć ślub za granicą. Jakie dokumenty powinniśmy z narzeczonym przygotować?

Sylwia

Maria Zając, konsultantka ślubna:

Jakie dokumenty na ślub za granicą?

Ogólną i ważną zasadą dotyczącą wszelkich dokumentów, które trzeba dostarczyć w przypadku ślubów zagranicznych :

- po pierwsze pełny akt urodzenia;
- po drugie trzeba przedstawić dokument, w którym stwierdzone jest że jest się stanu wolnego i można zawrzeć ślub (w przypadku ślubu cywilnego dokumenty poświadczające, że się jest rozwodnikiem, albo że małżeństwo było anulowane lub akt zgonu małżonka w przypadku wdowców);
- po trzecie wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego;
- po czwarte trzeba mieć ze sobą ważne paszporty;
- po piąte dokumenty muszą być ważne, w większości krajów jak i u nas ważność dokumentów nie starsze niż 3 miesiące.

Fot. Depositphotos

Dodatkowo każdy z krajów ma swoje dodatkowe wymagania co do dokumentów – czasami nawet w obrębie jednego regionu są znaczne różnice w dokumentach (tak jest np. w Hiszpanii). Czasami musimy mieć wizę. Często kraje też określają, na ile wcześniej trzeba przyjechać przed ślubem, czasem są to 2 dni, czasem tydzień. Dlatego pierwszym z kroków jest dokładne określenie nie tyle Państwa, co regionu w którym chcemy wziąć ślub, ustalenie czy będzie to ślub cywilny czy kościelny, a potem szukanie odpowiedniej agencji, która pomoże w organizacji ślubu za granicą. Wtedy mamy pewność, że ktoś pomoże nam przejść przez całą procedurę organizacji ślubu zagranicznego i będzie nie tylko pomagał na odległość, ale i będzie się nami opiekować po przyjeździe do danego kraju.

Są dodatkowo różne ciekawe, np. w Turcji i Meksyku w niektórych regionach musisz zrobić … badanie krwi! (nawiasem mówiąc nie wiem czemu ma to służyć i jaki wynik jest według nich satysfakcjonujący i czy na tej podstawie może nie dojść do zezwolenia na ślub – nie znalazłam satysfakcjonującej odpowiedzi na te pytania).

Dlatego można mówić o dokumentach obligatoryjnych i takich, które dany kraj bądź region wymaga. Podobnie z terminami dostarczania dokumentów. Najbezpieczniej jest skontaktować się z agencjami ślubnymi i powierzyć organizację ślubu za granicą w dobre ręce, które pomogą odnaleźć się w przepisach danego kraju.

Z pozdrowieniami,

Maria Zając – konsultantka ślubna firmy Perfect Moments
www.perfectmoments.pl

Redakcja poleca

REKLAMA