Znaczenie pagórków na dłoni

Znaczenie pagórków na dłoni

Chiromancja była na przestrzeni wieków ściśle związana z astrologią. Co łączy wzgórki na naszych dłoniach z planetami Układu Słonecznego?
/ 30.06.2009 09:22
Znaczenie pagórków na dłoni

Cywilizacje starożytne nie tylko zapoczątkowały badanie znaczenia linii na dłoni ale i ustaliły podobieństwo między mapą wzgórków pokrywającą ludzką dłoń a układem planetarnym i gwiazdami. Starożytni Rzymianie połączyli chiromancję z astrologią i podporządkowali budowie dłoni poszczególne planety. Każdemu wzgórkowi, czyli wypukłości znajdującej się u nasady palca i każdemu palcu chiromancja przypisuje jedną planetę Układu Słonecznego i związane z nią znaczenie.

Pagórek Jowisza

Ten pagórek znajduje się pod palcem wskazującym i jest nazywany „wzgórzem królewskim”. Jego kształt symbolizuje jakość naszego przyszłego życia. Jeśli jest zupełnie płaski, może to oznaczać spokojne, pozbawione większych namiętności życie. Wypukły sugeruje wybujałe ego, żądzę dominacji i kompleksy. Mały jest pomyślną wróżbą, zapowiadającą stabilizację i szczęście. Jeśli pagórek jest poprzecinany liniami oznacza to skomplikowane i pełne zróżnicowanych doświadczeń życie.

Pagórek Saturna

Znajduje się u nasady środkowego palca i nazywa się go „wzgórzem przeznaczenia”. Odpowiada za karierę zawodową, informuje o przyszłych sukcesach. Jeśli jest średniej wielkości – oznacza umiarkowanie i poszanowanie autorytetów a także trzeźwy osąd, który pozwoli wspiąć się wysoko. Brak pagórka może sugerować małą odporność psychiczną i skłonność do ulegania pesymistycznym nastrojom, które zniweczą wiele planów. Wypukły wróży wiele sukcesów w życiu i zdobycie bogactwa oraz talent do nauk ścisłych.

Pagórek Słońca

Nazywany „wzgórzem Apollina”, pagórek ten znajduje się pod palcem serdecznym. Odpowiada za poziom szczęścia w życiu, poważanie otoczenia i rozwój uczuć. Zdrowy i zaróżowiony wzgórek sygnalizuje posiadanie talentu artystycznego i poczucia humoru oraz zapowiada szczęśliwe i udane małżeństwo. Zupełny brak wzgórka to oznaka złego gustu, aspołeczność i problemów w życiu zawodowym. Nadmiernie wypukły sugeruje skłonności do hazardu, ale i szlachetne strony osobowości, zagubienie i prostolinijność.

Pagórek Merkurego

Usytuowany pod małym palcem pagórek nazywany jest „wzgórzem wiedzy”, ponieważ jego znaczenie wiąże się z rozwojem umysłowym, stosunkiem do wiedzy i nauki a także stanem zdrowia. Jeśli jest niewielki i zaróżowiony, wróży wybitną inteligencję posiadacza, która może mu zapewnić nawet znaczący sukces naukowy i poważanie w środowisku. Jest też oznaką dobrego zdrowia. Brak wzgórza oznacza słabe zdrowie fizyczne i nadwrażliwość emocjonalną, połączoną jednak z talentem i przenikliwością umysłu. Wzgórze, które góruje nad innymi świadczy o egotyzmie i problemach z układem krążenia. Sugeruje też długi okres dokształcania się.

Pagórek Wenus

Wzgórek znajdujący się u podstawy kciuka i rozciągający się na całą jej długość zwany jest „górą Wenery”. Największe znaczenie ezoteryczne posiada, gdy właścicielką jest kobieta – odpowiada bowiem za sekrety żeńskiej natury. Zdrowa, zaróżowiona górka to symbol zmysłowości właścicielki, jej sił witalnych i łatwości z jaką pocznie dziecko. Oznacza frywolność połączoną ze zdolnością do miłości. Płaska, blada powierzchnia może oznaczać problemy w życiu seksualnym, pewną oziębłość, której źródło tkwi w kompleksach i nieumiejętność przyjmowania komplementów. Czerwona, podniesiona powierzchnia zapowiada burzliwe dzieje związków uczuciowych, niewłaściwe decyzje i możliwe poważne schorzenia. Jeśli występuje u mężczyzn, może oznaczać nadmierne skupienie się na sprawach erotycznych.

Pagórek Księżyca

Ciągnąca się od małego palca do środka dłoni wyżyna zwana jest „księżycową górą”. Jest to najbardziej tajemniczy obszar, odpowiadający sferze duchowej i psychicznej człowieka. Rozległa płaszczyzna w neutralnym kolorze skóry to dobra wróżba, oznaczająca zrównoważone, interesujące życie, wiele kontaktów z ludźmi, nowe doświadczenia i podróże. Wypukła i ciemna oznacza sympatię, żywioną wobec innych, dużą wyobraźnię i duszę podróżnika. Brak wybrzuszenia może świadczyć o życiu budowanym na prozaicznych czynnościach, bez większych aspiracji.