Karty są rzeczą fascynującą - jest w nich magia czegoś ukrytego, urok niezgłębionej tajemnicy i zdolność oświetlania „czarodziejskich zakątków" myśli.

Szkoła tarota: Lekcja II - Jakie są podstawowe cechy obrazów Wielkich Arkanów?

Głupiec, Cesarzowa, Kochankowie, Wisielec, Wieża Boga, Śmierć... Nie wiesz, co oznaczają obrazy Wielkich Arkanów? Sprawdź to już dziś. Poznaj tajemnicę kart tarota.
/ 05.04.2011 13:42
Karty są rzeczą fascynującą - jest w nich magia czegoś ukrytego, urok niezgłębionej tajemnicy i zdolność oświetlania „czarodziejskich zakątków" myśli.

Jest kilka różnych systemów interpretowania kart - chrześcijański, cygański, Jungowski, teozoficzny, hermetyczny i kabalistyczny. Bogactwo symboliki i różnorodność sugestii prowadzą do tego, że nie ma dwóch specjalistów, którzy zgodziliby się co do wszystkich interpretacji, a większość badaczy kart przyzna, iż „najgłębszej wiedzy okultystycznej tarota nie da się określić słowami (...) Poszukujący dowiaduje się tylko o tym, czego sam nie potrafi znaleźć".

Zobacz także: Szkoła tarota: Lekcja I - Co warto wiedzieć o kartach tarota?

Karty są rzeczą fascynującą - jest w nich magia czegoś ukrytego, urok niezgłębionej tajemnicy i zdolność oświetlania „czarodziejskich zakątków" myśli. Uwagę przykuwają głównie 22 atuty, przy czym pamiętać należy, że w numerologii kabalistycznej 22 to liczba „wszystkich rzeczy". Obejmuje pełny Wszechświat, a wyznaczają ją 22 litery hebrajskiego alfabetu i 22 ścieżki - linie narysowane na kabalistycznym Drzewie Życia. W ten sposób atuty, ścieżki i litery tworzą plan budowy Wszechświata. Stanowią dowód, że Kosmos wypływa z Boga, w odwrotnej zaś kolejności wspinanie się na Drzewo jest mistycznym sposobem zespolenia z boskością lub magicznym szlakiem ku najwyższej mocy. Jego przebycie czyni człowieka Bogiem.

Opracowano złożone systemy wzajemnych RELACJI, wiążących atuty i ścieżki z planetami i znakami zodiaku, pogańskimi bóstwami, zwierzętami, roślinami, barwami, drogocennymi kamieniami, magicznymi orężami, zapachami, figurami geometrycznymi i obrazami. Wszystkie one są po to, by wyrazić i wyjaśnić znaczenia samych kart.

(Obszerny system tego rodzaju objaśnień można znaleźć w Magick i 777 Crowleya). Współczesne interpretacje kabalistyczne pełne są m.in. symboliki erotycznej. Konieczne stają się tu krótkie i ogólnikowe wskazówki na temat wybranych zasadniczych pojęć, związanych z atutami tarota w różnych systemach interpretacji.

Szkoła tarota: Lekcja III - Interpretacja Dużych Atu: Głupiec, Kuglarz

 • 0) Głupiec. Pozycja tej karty jest jednym z zasadniczych problemów tarota, ale jeśli znajdzie się na czele atutów, może to być związane z ukrytym Bóstwem kabały, przedstawiającym źródło całego istnienia, bez którego nic nie może się dziać. Jest to również człowiek wyniesiony ku najwyższej mocy. Szaleństwo Głupca jest cechą boską.
 • 1) Kuglarz (lub Czarodziej, Mag). Może być stworzony przez Boga lub człowieka, pierwsza przyczyna, fallus w stanie erekcji, nieskończoność, jedność i działanie; jedność przeciwieństw; logos lub słowo Boga; życiodajny duch Boga unoszący się nad wodami chaosu w pierwszym momencie tworzenia.
 • 2) Papieżyca (papieżyca Joanna, Najwyższa Kapłanka). Kobieta, dualizm, równowaga przeciwieństw, brama wiodąca do Świątyni, przedsionek misteriów; myśl Boga, duchowa matka i oblubienica, bogini Izyda, Maria Dziewica; gnosis, czyli „wiedza" o boskości; nieuświadomiona pamięć, dusza; Jungowski archetyp duszy (anima).
 • 3) Cesarzowa. Boska ewolucja od nieskończoności do dokonania w tworzeniu świata: płodność i obfitość życia, przyrody, urodzajna ziemia zapładniana przez ducha: Wenus, piękno, pożądanie, raj na ziemi.
 • 4) Cesarz. Składnik męski odpowiadający Cesarzowej: Bóg lub człowiek narzucający porządek w miejscu chaosu, męska energia, inteligencja i autorytet: opiekun Graala: rozum, intelekt, moc doczesna, władza: panowanie
 • 5) Papież (albo najwyższy Kapłan Hierofant). Autorytet i siła ducha: tradycyjna nauka, ortodoksyjna religia, traktowana "od zewnątrz", Kościół: szlak Łaski Bożej, most między Bogiem a człowiekiem, objawienie świętości: klucz niebios i piekieł, świadomość dobra i zła: natchnienie
 • 6) Kochankowie (albo Małżeństwo). Adam i Ewa, przepaść między Bogiem a człowiekiem, przezwyciężona przez stworzenie ludzkości na podobieństwo Boga i, odwrotnie- przebycie przepaści między Bogiem w człowiekiem: jedność przeciwieństw, miłość niosąca zjednoczenie, transcendencja obu płci: niewinność, wolna wola, pokusa, wybór między dobrem a złem.
 • 7) Rydwan. Triumf, mistrzostwo: zwycięstwo na wszystkich płaszczyznach- w umyślę, nauce, postępie, w próbach wtajemniczenia: wizje Rydwanu u Ezekiela: opanowanie zwierzęcych namiętności albo dominacja nad nimi: zjednoczenie płci: równowaga przeciwstawieństw: Bóg albo człowiek jako Pan niższego świata: Platon w Fedrze rysował duszę jako woźnicę dwukonnego rydwanu( namiętność ciała i uczucia wyższego rzędu).
 • 8) Moc. Zarówno White jak i Crowley zamieniają tę kartą z kartą Sprawiedliwości: siła, moc, tajemnica: ekstaza: pewność siebie, wiara w tych, których siła pochodzi od Boga: wyższa natura, poskramiająca namiętności: Crowleyowska formuła " bestii złączonej z kobietą".
 • 9) Eremita. Mądrość, równowaga, mędrzec, uczony: osiągnięcie prawdy w sobie samym: odosobnienie, samodzielność, niezależność od zewnętrznego świata: człowiek odnajdujący swoją drogę dzięki boskiemu światu we własnej duszy i będący jednocześnie latarnią dla innych: surowość, spokój, zachowanie energii ducha.
 • 10) Koło Fortuny. Kosmiczne rytmy życia i śmierci, wzrostu i upadku w nieprzerwalnych przypływach i odpływach: czas, przeznaczenie, karma, działania prowadzące do określonych następstw, ruch i stabilność, reinkarnacja i wyzwolenie od niej.
 • 11) Sprawiedliwość. Umiar, równowaga, znoszenie się skrajnych przeciwieństw: oczyszczenie: nowy początek, stan bierności, w którym tworzy się przedziwna jaźń: boska sprawiedliwość, ważenie serca w staroegipskim sądzie nad zmarłymi.
 • 12) Wisielec (albo Judasz). Najsłynniejszy z attutów i zawierający najbardziej intrygującą tajemnicę: poświęcenie, męczeństwo: w symbolice erotycznej śmierć w organizmie, dzięki której powstaje nowe życie: śmierć zewnętrznego Ja poprzedzająca powstanie prawdziwej jaźni: Mesjasz, umierający i znów wstający Bóg: ożywienie przyrody przez zewnętrzne działanie ducha: woda, głębia umysłu, nordycki bóg Odyn, wiszący w agonii na Drzewie Życia.
 • 13) Śmierć. Zmiana, przeistoczenie, przejście z jednego stanu duchowego w drugi; śmierć i nowe życie; powrót zmarłego do życia (w terminach symbolizmu fallicznego); śmierć starego ja, starego Adama, prowadząca do odrodzenia w duchu; destrukcja i kreacja jako części tego samego procesu; objawienie boskości w płaszczyźnie fizycznej; wznowienie życia, reinkarnacja; ciemna noc duszy.
 • 14) Umiarkowanie. Natchnienie płynące z góry; zstąpienie Ducha w materię i na odwrót — wzniesienie duszy z niższego poziomu na wyższy; powiązanie sił czynnych i biernych, zjednoczenie pozytywnego z negatywnym, męskiego z żeńskim, duchowego z materialnym; duchowe uzdrowienie, przypływ życiodajnych sił od uzdrowiciela; „gdy skieruje się uwagę na podświadomość, wyda ona z siebie swoją zawartość, ta zaś zapłodni świadomość jako źródło wody życia".
 • 15) Diabeł. Chuć; pycha, ambicja; rozkiełznane namiętności; panowanie na tym świecie; nadużycie siły, krwiożercza natura; pogańskie bóstwo Pan; zwierzęca natura człowieka; zło, czarna magia, wybór dej drogi; Kozioł z sabatu czarownic; Baphomet templariuszy; Lucyfer jako upadły anioł i jako niosący światło; pokusa, „strażnik na progu", wcielenie zła.
 • 16) Wieża Boga (albo Wieża porażona piorunem, Wieża Babel, Dom Boży). Pomieszanie, ruina, upadek człowieka, wygnanie z raju; obalanie fałszywych doktryn i mylnych postaw; kara, okrucieństwo, ból; seksualnie: symbol ejakulacji.
 • 17) Gwiazda (albo Syriusz, Psia Gwiazda, Gwiazda Magów). Nadzieja; woda życia, nowe życie; oczekiwanie, szanse promiennej przyszłości raczej jako możliwość niż rzeczywistość; intuicja; zalety ducha; młodość i uroda; prawda duszy.
 • 18) Księżyc. Niebezpieczeństwo; przerażenie, złudzenie i odraza w płynnych głębinach umysłu; sny, wymysły, wyobrażenia; światło przenikające mrok pamięci, rozkład uznanych idei i ogólnie przyjętych sposobów myślenia; dziecię w łonie matki; strach przed drogą w nieznane.
 • 19) Słońce. Oświecenie, wyzwolenie umysłu z obiegowych mądrości, ortodoksyjnych idei, drobnych spraw i kłopotów; mag zaczyna wznosić się ku Słońcu; utożsamienie się z Jedynym Życiem Wszechświata; człowiek jako dzieciątko w sensie niewinności i prostoty — „Dzieciątko ich powiedzie".
 • 20) Dzień Sądu. Odnowa; pragnienie duchowe lub pożądanie seksualne, niższa natura jako odpowiedź na to, tęsknota, dążenie, pragnienie poprawy; śmierć i zmartwychwstanie, życie uzyskane drogą przemiany doczesnej natury; „Możemy sami podnieść się z grobu naszej starej śmierci (...) jeżeli nasze uszy nie są głuche na dźwięk trąb, wzywających z wysokości".
 • 21) Świat. Radość; wyzwolenie, wkroczenie w świat ducha, plan astralny; odwrotnie: jako ostatni z atutów — świat taki, jaki jest w swym doczesnym bytowaniu, ciało i zmysły.

Gdy już posiadamy wiedzę dotyczącą budowy i obrazowych ilustracji możemy przystąpić do nauki interpretacji. W następnej części powiemy sobie oznaczeniu wróżebnym pięciu pierwszych atu. Zapraszam.

www.okulta.com.pl
www.okulta.pl