POLECAMY

Szkoła tarota: Lekcja II - Jakie są podstawowe cechy obrazów Wielkich Arkanów?

Głupiec, Cesarzowa, Kochankowie, Wisielec, Wieża Boga, Śmierć... Nie wiesz, co oznaczają obrazy Wielkich Arkanów? Sprawdź to już dziś. Poznaj tajemnicę kart tarota.
Szkoła tarota: Lekcja II - Jakie są podstawowe cechy obrazów Wielkich Arkanów?

Jest kilka różnych systemów interpretowania kart - chrześcijański, cygański, Jungowski, teozoficzny, hermetyczny i kabalistyczny. Bogactwo symboliki i różnorodność sugestii prowadzą do tego, że nie ma dwóch specjalistów, którzy zgodziliby się co do wszystkich interpretacji, a większość badaczy kart przyzna, iż „najgłębszej wiedzy okultystycznej tarota nie da się określić słowami (...) Poszukujący dowiaduje się tylko o tym, czego sam nie potrafi znaleźć".

Zobacz także: Szkoła tarota: Lekcja I - Co warto wiedzieć o kartach tarota?

Karty są rzeczą fascynującą - jest w nich magia czegoś ukrytego, urok niezgłębionej tajemnicy i zdolność oświetlania „czarodziejskich zakątków" myśli. Uwagę przykuwają głównie 22 atuty, przy czym pamiętać należy, że w numerologii kabalistycznej 22 to liczba „wszystkich rzeczy". Obejmuje pełny Wszechświat, a wyznaczają ją 22 litery hebrajskiego alfabetu i 22 ścieżki - linie narysowane na kabalistycznym Drzewie Życia. W ten sposób atuty, ścieżki i litery tworzą plan budowy Wszechświata. Stanowią dowód, że Kosmos wypływa z Boga, w odwrotnej zaś kolejności wspinanie się na Drzewo jest mistycznym sposobem zespolenia z boskością lub magicznym szlakiem ku najwyższej mocy. Jego przebycie czyni człowieka Bogiem.

Opracowano złożone systemy wzajemnych RELACJI, wiążących atuty i ścieżki z planetami i znakami zodiaku, pogańskimi bóstwami, zwierzętami, roślinami, barwami, drogocennymi kamieniami, magicznymi orężami, zapachami, figurami geometrycznymi i obrazami. Wszystkie one są po to, by wyrazić i wyjaśnić znaczenia samych kart.

(Obszerny system tego rodzaju objaśnień można znaleźć w Magick i 777 Crowleya). Współczesne interpretacje kabalistyczne pełne są m.in. symboliki erotycznej. Konieczne stają się tu krótkie i ogólnikowe wskazówki na temat wybranych zasadniczych pojęć, związanych z atutami tarota w różnych systemach interpretacji.

Szkoła tarota: Lekcja III - Interpretacja Dużych Atu: Głupiec, Kuglarz

 • 0) Głupiec. Pozycja tej karty jest jednym z zasadniczych problemów tarota, ale jeśli znajdzie się na czele atutów, może to być związane z ukrytym Bóstwem kabały, przedstawiającym źródło całego istnienia, bez którego nic nie może się dziać. Jest to również człowiek wyniesiony ku najwyższej mocy. Szaleństwo Głupca jest cechą boską.
 • 1) Kuglarz (lub Czarodziej, Mag). Może być stworzony przez Boga lub człowieka, pierwsza przyczyna, fallus w stanie erekcji, nieskończoność, jedność i działanie; jedność przeciwieństw; logos lub słowo Boga; życiodajny duch Boga unoszący się nad wodami chaosu w pierwszym momencie tworzenia.
 • 2) Papieżyca (papieżyca Joanna, Najwyższa Kapłanka). Kobieta, dualizm, równowaga przeciwieństw, brama wiodąca do Świątyni, przedsionek misteriów; myśl Boga, duchowa matka i oblubienica, bogini Izyda, Maria Dziewica; gnosis, czyli „wiedza" o boskości; nieuświadomiona pamięć, dusza; Jungowski archetyp duszy (anima).
 • 3) Cesarzowa. Boska ewolucja od nieskończoności do dokonania w tworzeniu świata: płodność i obfitość życia, przyrody, urodzajna ziemia zapładniana przez ducha: Wenus, piękno, pożądanie, raj na ziemi.
 • 4) Cesarz. Składnik męski odpowiadający Cesarzowej: Bóg lub człowiek narzucający porządek w miejscu chaosu, męska energia, inteligencja i autorytet: opiekun Graala: rozum, intelekt, moc doczesna, władza: panowanie
 • 5) Papież (albo najwyższy Kapłan Hierofant). Autorytet i siła ducha: tradycyjna nauka, ortodoksyjna religia, traktowana "od zewnątrz", Kościół: szlak Łaski Bożej, most między Bogiem a człowiekiem, objawienie świętości: klucz niebios i piekieł, świadomość dobra i zła: natchnienie
 • 6) Kochankowie (albo Małżeństwo). Adam i Ewa, przepaść między Bogiem a człowiekiem, przezwyciężona przez stworzenie ludzkości na podobieństwo Boga i, odwrotnie- przebycie przepaści między Bogiem w człowiekiem: jedność przeciwieństw, miłość niosąca zjednoczenie, transcendencja obu płci: niewinność, wolna wola, pokusa, wybór między dobrem a złem.
 • 7) Rydwan. Triumf, mistrzostwo: zwycięstwo na wszystkich płaszczyznach- w umyślę, nauce, postępie, w próbach wtajemniczenia: wizje Rydwanu u Ezekiela: opanowanie zwierzęcych namiętności albo dominacja nad nimi: zjednoczenie płci: równowaga przeciwstawieństw: Bóg albo człowiek jako Pan niższego świata: Platon w Fedrze rysował duszę jako woźnicę dwukonnego rydwanu( namiętność ciała i uczucia wyższego rzędu).
 • 8) Moc. Zarówno White jak i Crowley zamieniają tę kartą z kartą Sprawiedliwości: siła, moc, tajemnica: ekstaza: pewność siebie, wiara w tych, których siła pochodzi od Boga: wyższa natura, poskramiająca namiętności: Crowleyowska formuła " bestii złączonej z kobietą".
 • 9) Eremita. Mądrość, równowaga, mędrzec, uczony: osiągnięcie prawdy w sobie samym: odosobnienie, samodzielność, niezależność od zewnętrznego świata: człowiek odnajdujący swoją drogę dzięki boskiemu światu we własnej duszy i będący jednocześnie latarnią dla innych: surowość, spokój, zachowanie energii ducha.
 • 10) Koło Fortuny. Kosmiczne rytmy życia i śmierci, wzrostu i upadku w nieprzerwalnych przypływach i odpływach: czas, przeznaczenie, karma, działania prowadzące do określonych następstw, ruch i stabilność, reinkarnacja i wyzwolenie od niej.
 • 11) Sprawiedliwość. Umiar, równowaga, znoszenie się skrajnych przeciwieństw: oczyszczenie: nowy początek, stan bierności, w którym tworzy się przedziwna jaźń: boska sprawiedliwość, ważenie serca w staroegipskim sądzie nad zmarłymi.
 • 12) Wisielec (albo Judasz). Najsłynniejszy z attutów i zawierający najbardziej intrygującą tajemnicę: poświęcenie, męczeństwo: w symbolice erotycznej śmierć w organizmie, dzięki której powstaje nowe życie: śmierć zewnętrznego Ja poprzedzająca powstanie prawdziwej jaźni: Mesjasz, umierający i znów wstający Bóg: ożywienie przyrody przez zewnętrzne działanie ducha: woda, głębia umysłu, nordycki bóg Odyn, wiszący w agonii na Drzewie Życia.
 • 13) Śmierć. Zmiana, przeistoczenie, przejście z jednego stanu duchowego w drugi; śmierć i nowe życie; powrót zmarłego do życia (w terminach symbolizmu fallicznego); śmierć starego ja, starego Adama, prowadząca do odrodzenia w duchu; destrukcja i kreacja jako części tego samego procesu; objawienie boskości w płaszczyźnie fizycznej; wznowienie życia, reinkarnacja; ciemna noc duszy.
 • 14) Umiarkowanie. Natchnienie płynące z góry; zstąpienie Ducha w materię i na odwrót — wzniesienie duszy z niższego poziomu na wyższy; powiązanie sił czynnych i biernych, zjednoczenie pozytywnego z negatywnym, męskiego z żeńskim, duchowego z materialnym; duchowe uzdrowienie, przypływ życiodajnych sił od uzdrowiciela; „gdy skieruje się uwagę na podświadomość, wyda ona z siebie swoją zawartość, ta zaś zapłodni świadomość jako źródło wody życia".
 • 15) Diabeł. Chuć; pycha, ambicja; rozkiełznane namiętności; panowanie na tym świecie; nadużycie siły, krwiożercza natura; pogańskie bóstwo Pan; zwierzęca natura człowieka; zło, czarna magia, wybór dej drogi; Kozioł z sabatu czarownic; Baphomet templariuszy; Lucyfer jako upadły anioł i jako niosący światło; pokusa, „strażnik na progu", wcielenie zła.
 • 16) Wieża Boga (albo Wieża porażona piorunem, Wieża Babel, Dom Boży). Pomieszanie, ruina, upadek człowieka, wygnanie z raju; obalanie fałszywych doktryn i mylnych postaw; kara, okrucieństwo, ból; seksualnie: symbol ejakulacji.
 • 17) Gwiazda (albo Syriusz, Psia Gwiazda, Gwiazda Magów). Nadzieja; woda życia, nowe życie; oczekiwanie, szanse promiennej przyszłości raczej jako możliwość niż rzeczywistość; intuicja; zalety ducha; młodość i uroda; prawda duszy.
 • 18) Księżyc. Niebezpieczeństwo; przerażenie, złudzenie i odraza w płynnych głębinach umysłu; sny, wymysły, wyobrażenia; światło przenikające mrok pamięci, rozkład uznanych idei i ogólnie przyjętych sposobów myślenia; dziecię w łonie matki; strach przed drogą w nieznane.
 • 19) Słońce. Oświecenie, wyzwolenie umysłu z obiegowych mądrości, ortodoksyjnych idei, drobnych spraw i kłopotów; mag zaczyna wznosić się ku Słońcu; utożsamienie się z Jedynym Życiem Wszechświata; człowiek jako dzieciątko w sensie niewinności i prostoty — „Dzieciątko ich powiedzie".
 • 20) Dzień Sądu. Odnowa; pragnienie duchowe lub pożądanie seksualne, niższa natura jako odpowiedź na to, tęsknota, dążenie, pragnienie poprawy; śmierć i zmartwychwstanie, życie uzyskane drogą przemiany doczesnej natury; „Możemy sami podnieść się z grobu naszej starej śmierci (...) jeżeli nasze uszy nie są głuche na dźwięk trąb, wzywających z wysokości".
 • 21) Świat. Radość; wyzwolenie, wkroczenie w świat ducha, plan astralny; odwrotnie: jako ostatni z atutów — świat taki, jaki jest w swym doczesnym bytowaniu, ciało i zmysły.

Gdy już posiadamy wiedzę dotyczącą budowy i obrazowych ilustracji możemy przystąpić do nauki interpretacji. W następnej części powiemy sobie oznaczeniu wróżebnym pięciu pierwszych atu. Zapraszam.

www.okulta.com.pl
www.okulta.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (4)
/2 lata temu
wrozbitapaulus.pl - zwracałam się do niego w paru sprawach związanych z miłością i wszystko się sprawdziło. Jak dla mnie wart polecenia.
/5 lat temu
[b]Wakacyjna Szkoła Tarota! Lipiec 2013r[/b] Zapraszamy do naszej „Wakacyjnej Szkoły Tarota”. Będzie ona prowadzona przez jedną z najsłynniejszych krakowskich wróżek, panią Barbarę Włodek („Wróża”, czerwiec 2013 r). Nasza kurs obejmuje 30 godzin zegarowych, podczas których zapoznamy się z wiedzą teoretyczną (znaczenie kart, rozkłady) i praktyczną (interpretacja rozkładów i znaczenie kart w „kontekście”). 3 godzinne spotkania 2 razy w tygodniu (poniedziałek i sobota). Początek Kursu: Lipiec 2013 r Cena: 800 zł [b]AstroVita[/b] Kraków, ul. Zacisze 14 e-mail: kontakt@astrovita.pl tel.: 690 069 986 [b]http://astrovita.pl/[/b] Zapraszamy!
/5 lat temu
samzginiesz :D
POKAŻ KOMENTARZE (1)