Fajerwerk - pasjans

Fajerwerk - pasjans

Fajerwerk to pasjans z końca zeszłego wieku. Swego czasu był bardzo modny. Obecnie nie jest spotykany. Księżna de Luyenes, której przypisuje się autorstwo pasjansa żyła w czasach Ludwika XIII (XVII wiek). Pasjans zapożyczony z Francji zachował swoją nazwę.
/ 23.09.2016 15:22
Fajerwerk - pasjans

Fajerwerk

Do gry będziemy potrzebować dwóch pełnych talii po 52 karty – razem 104. Na stół koszulkami do dołu wykładamy cztery karty. Podczas ich wykładania gracz wymawia: „Jeden, dwa, trzy, cztery.” Jeżeli wypadnie karta odpowiadająca liczeniu, czyli as, dwójka, trójka lub czwórka, to odkładamy ją na bok, do „rezerwy”. Z tych kart tworzymy zakrytą kupkę. Na przykład, podczas wymawiania „trzy” wypadła trójka. Kartę odkładamy. Odłożonych kart nie zastępujemy. Dwie kolejne karty (5 i 6) kładziemy w osobny stosik. Ich zgodność z liczeniem nie jest ważna. Wyłożone na stół odkryte karty są grającymi.

Cztery asy i cztery króle różnych kolorów w miarę wychodzenia wykładamy w rzędy podstawowe. Na asy zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym (2, 3, 4, …), na króle – do koloru w porządku malejącym (D, B, 10,…). Następnie na pierwszy wykładamy drugi, trzeci i kolejne rzędy po sześć kart do końca talii. W procesie wykładania kontynuujemy liczenie do czterech odkładając zgadzające się karty i zbieranie kart przypadających na „pięć, sześć” na osobny stosik po dwie naraz. Grającymi są górne karty tworzących się stosików. Po przełożeniu górnej karty stosika grającą jest kolejna karta, która staje się górną. Kiedy wykładanie talii jest zakończone odkrywamy górną kartą stosika składającego się z kart, które zbiegły się z liczeniem („rezerwa”). To jest karta grająca. Jeśli nie możemy jej przełożyć na podstawową, umieszczamy ją pod kupką odpowiadającą jej numerowi.

Górną kartę stosika, pod który została podłożona karta grająca podkładamy pod kupkę odpowiadającą jej numerowi, pod warunkiem, że jest to as, dwójka, trójka lub czwórka. Jeżeli została odkryta inna karta, kładziemy ją na piątą kupkę koszulką do dołu. Odłożoną w naszym przykładzie trójkę podłożymy pod trzecią kupkę od lewej. Górną kartę tej kupki, załóżmy, asa, kładziemy na pierwszą kupkę, górną kartę pierwszej kupki (przypuśćmy, walet) przekładamy na piątą kupkę. W ten sposób gracz odwraca wszystkie karty „rezerwy”. Po tym, jak cała rezerwa się skończy, karty piątej kupki wykładamy na stół po jednej koszulką do dołu w kształcie planszy. Wykonujemy wszystkie możliwe przełożenia kart na podstawowe. Jeżeli pasjans jeszcze nie wyszedł, wszystkie karty oprócz przełożonych na podstawowe zbieramy, tasujemy i rozkładamy ponownie.

Pasjans wyszedł, jeśli powtórnego rozłożenia talii wystarczy do zebrania wszystkich kart na podstawowe.

Tajemnica

Do gry będziemy potrzebować dwóch pełnych talii po 52 karty – razem 104. Na stół koszulkami do dołu wykładamy cztery karty. Kolejne dwie karty umieszczamy osobno zakrytym stosikiem. To właśnie jest „tajemnica”. Wyłożone na stół odkryte karty są grającymi. Cztery dwójki i cztery króle różnych kolorów w miarę wychodzenia wykładamy w rzędy podstawowe. Na dwójki zbieramy karty do koloru w porządku rosnącym ( 3, 4, 5,…), na króle – do koloru w porządku malejącym (D,W, 10,…). Asy w miarę ich wychodzenia układamy w osobny rząd składający się wyłącznie z asów.

Następnie na karty grające wykładamy kolejne cztery karty, a dwie odkładamy na „tajemnicę” i tak do końca talii. Grającymi są górne karty tworzących się odkrytych stosików. Po przełożeniu górnej karty stosika grającą jest kolejna karta, która staje się górną. Po wyłożeniu całej talii „tajemnicę” odkrywamy. Bierzemy ją do ręki, rozsuwamy wachlarzem i wykonujemy wszystkie możliwe przełożenia kart grających i „tajemnicy”. Położenie karty w „tajemnicy” nie jest ważne. Wszystkie są grającymi. Ale mimo wszystko należy zachowywać ich kolejność. Po wykonaniu przełożeń karty „tajemnicy” kładziemy na czwartą kupkę koszulkami do dołu, obie kupki razem na trzecią i tak dalej zbierając talię. Powtórne rozłożenie odbywa się bez tasowania.

Pasjans wyszedł, jeśli czterech wyłożeń talii wystarczy do zebrania wszystkich kart poza asami na podstawowe.

  • Pasjans jest rozkładany ze zbieraniem na podstawowe asy do koloru w porządku rosnącym. Wśród kart grających czterech odkrytych stosików dopuszcza się przekładanie do koloru w porządku malejącym. Pasjans można rozkładać do trzech razy.
  • Pasjans „otwarty pakiet” rozkładamy ze zbieraniem na cztery podstawowe asy i króle różnych kolorów. Przed każdym nowym rozłożeniem wykonujemy tasowanie.
  • W wariancie „Księżna de Luyenes” (lub „Paryżanka”) dopuszczalne jest rozłożenie talii cztery razy, ale za czwartym razem kart do „tajemnicy” (tu „dymisjonowane”) nie kładziemy. Podstawowymi są cztery asy i cztery króle różnych kolorów.

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX