POLECAMY

Tytułowanie w kościele

Jak zwrócić się do duchownego, podkreślając jego status lub tytuł naukowy? Jak zaadresować korespondencję do zwierzchników Kościoła?
Tytułowanie w kościele

Do księdza proboszcza możemy zwrócić się zwyczajnie „proszę księdza”, bądź „księże proboszczu”, natomiast w sytuacji nieco bardziej oficjalnej, np. w korespondencji, najlepszy będzie zwrot „przewielebny księże proboszczu”.

Do biskupa zwracamy się per „ksiądz biskup”, „księże biskupie”, w sytuacji nieoficjalnej, np. spotkania duchownego poza kościołem. Jeśli jednak prócz sutanny występuje on w purpurze, na uroczystościach – wtedy odpowiednim zwrotem jest „Wasza Ekscelencjo”.

Do arcybiskupa w sytuacji nieoficjalnej odpowiednio – „księże arcybiskupie”, a w oficjalnej również – „Ekscelencjo”.

W przypadku posiadanych przez duchownego wyższych tytułów naukowych, do oficjalnego zwrotu należy dodać stosowną informację, np.”Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Doktor”, jako formuła poprzedzająca imię i nazwisko. W sytuacji mniej oficjalnej możliwy jest zwrot typu „księże kanclerzu”.

Jeśli chcemy zwrócić się do biskupa pomocniczego, oprócz formuły „Jego Ekscelencja”, poprzedzającej nazwisko, możemy dodać na końcu „Biskup Pomocniczy Diecezji…”.

Najwyższym zwierzchnikiem kościoła rzymskokatolickiego jest papież, do którego można się zwrócić słowami „Ojcze Święty” lub „Wasza Świątobliwość”. Głowom państwa przysługuje w tej sytuacji użycie tytułu „Ekscelencjo”.

Tytułowanie duchownych funkcjonujące w sytuacjach dyplomatycznych najczęściej zakładania użycie zwrotów: „Ekscelencja” (do występujących w purpurze biskupów i arcybiskupów) oraz „Eminencja” (stosowany wobec kardynałów).

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (2)
/2 lata temu
Jeżeli ktoś jest innego wyznania, czy również obowiązuje go przy zwracaniu się do księdza zwrot "proszę księdza", czy może użyć popularnego proszę pana? Czy duchowni mają prawo się oburzać, gdy ktoś, kto nie uznaje ich za swoich duchowych przewodników powie im proszę pana?
/5 lat temu
JE również dla ambasadorów