Precedencja w polityce i biznesie

Najważniejsza dla biznesmena i polityka przy stosowaniu etykiety okazuje się umiejętność okazywania szacunku partnerom. W praktyce wiąże się to ściśle z przestrzeganiem zasad precedencji – pierwszeństwa.
Najważniejsza dla biznesmena i polityka przy stosowaniu etykiety okazuje się umiejętność okazywania szacunku partnerom. W praktyce wiąże się to ściśle z przestrzeganiem zasad precedencji – pierwszeństwa.
/ 26.09.2016 16:19
Najważniejsza dla biznesmena i polityka przy stosowaniu etykiety okazuje się umiejętność okazywania szacunku partnerom. W praktyce wiąże się to ściśle z przestrzeganiem zasad precedencji – pierwszeństwa.

Przed każdym spotkaniem władz państwowych, spotkaniem biznesowym i dyplomatycznym, ich uczestnicy muszą precyzyjnie określić „miejsca na podium”, tzn. kto z nich jest numerem pierwszym, kto drugim, kto trzecim itd. Jest to niezbędne do tego, aby dobrze zachować się w każdej sytuacji: podczas powitań, przy przedstawianiu, zajmując miejsce przy stole konferencyjnym i biesiadnym, przy zajmowaniu miejsc w samochodzie, czy ustalając kolejność wystąpień, referatów i przemówień.

Odstępstwa od powszechnie przyjętej kolejności

W praktyce stosowanie zasad precedencji nie jest takie łatwe w stosowaniu. Zawsze znajdą się sytuacje wyjątkowe, w których ogólnie przyjęte zasady nie dadzą się zastosować. Każdy bowiem wie, że młodszy zawsze ustępuje starszemu, mężczyzna kobiecie, ale w biznesie i w polityce odstępuje się od tych zasad. W kontaktach służbowych szef firmy ma pierwszeństwo przed swoją asystentką, czy starszym wiekiem pracownikiem. Zmiany dotyczą także klasycznego powitania dwóch par.

W życiu prywatnym odbywa się to zawsze według kolejności: gospodyni najpierw wita się z kobietą-gościem, następnie z mężczyzną-gościem. Następnie gospodarz wita się z przybyłą kobietą, a później z jej towarzyszem. W oficjalnym ceremoniale dyplomatycznym takie przywitanie odbędzie się w zupełnie innym porządku. Załóżmy, że na lotnisku w Warszawie wita się prezydent Polski z premierem Wielkiej Brytanii, obu panom towarzyszą małżonki. Ceremoniał nakazuje w tej sytuacji, aby prezydent naszego kraju najpierw przywitał się z angielskim premierem, następnie z jego żoną. Natomiast panie powinny uścisnąć sobie dłoń na końcu.

Redakcja poleca

REKLAMA