Rodzaje kart wizytowych

Rodzaje kart wizytowych

Bilety wizytowe, zwane popularnie wizytówkami, stają się nieodzownym detalem, który towarzyszy nam nie tylko w życiu zawodowym, ale także prywatnym. Wybór odpowiedniej formy, wielkości i treści wizytówki trzeba dopasować do rodzaju karty wizytowej.
/ 17.03.2009 12:30
Rodzaje kart wizytowych

Istnieją trzy rodzaje wizytówek: prywatne, służbowe (urzędowe) i wspólne. Różnią się one między sobą formatem, rodzajami czcionek, układem i treścią.

Bilety prywatne

Wizytówki prywatne najczęściej występują w wymiarach mniejszych niż służbowe tj. 9x5 cm. Zazwyczaj są drukowane kursywą. Oprócz imienia i nazwiska można na nich podać jeszcze inne informacje jak: tytuł naukowy, adres, numer telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Nie jest to jednak obligatoryjne. Ten rodzaj biletów jednak wychodzi coraz bardziej z użycia. Coraz częściej bowiem w sytuacjach prywatnych posługujemy się biletami urzędowymi.

Przykład:

dr Maria Kowalska

dr Maria Kowalska

ul. Sowia 7
00-356 Warszawa tel. 34-67-79

Bilety służbowe

Przyjęło się, że wizytówki urzędowe wykonywane są w wymiarach 10x6 cm, a więc nieco większe od kart prywatnych. W zależności od zajmowanego stanowiska w firmie zapisujemy mniej lub więcej danych na wizytówce. Im wyższe nasze stanowisko tym mniej danych. I tak będąc prezesem czy dyrektorem danej firmy czy instytucji podajemy zazwyczaj tylko imię, nazwisko, tytuł naukowy, stanowisko oraz nazwę firmy lub instytucji. Pracownicy niżsi rangą powinni oprócz tych danych, podać adres firmy i numer telefonu i faksu.

Przykład:

dr Maria Kowalska
dyrektor

Project Company

Anna Nowak
redaktor

Project Company
ul. Małego Franka
00- 687 Warszawa tel. 90-45-89

Bilety wspólne

Na tego rodzaju kartach znajdują sie wspólne dane męża i żony np. Anna i Paweł Nowakowie. Można również umieścić dodatkowe informacje jak: zawody, tytuły naukowe, adres zamieszkania czy numer telefonu. Rozmiar tych biletów jest taki sam jak biletów służbowych.

Przykład:

Anna i Paweł Nowakowie

dr Anna Nowak
inż. Paweł Nowak

Ważne!

Im wizytówki prostsze i mniej ozdobne, tym bardziej eleganckie. Do ich wykonania nie warto używać papieru połyskliwego, w paski lub inne wzory. Nie warto również używać ozdobnych czcionek, gdyż te w pierwszej chwili utrudniają szybkie odczytanie danych, które są umieszczone na karcie.

Warto jeszcze nadmienić, że format wizytówek zmienia się od początku ich pojawienia. Współczesny świat dąży do standaryzacji niemal wszystkich dziedzin życia, stąd również w dziedzinie wizytówek obserwujemy tendencję do ujednolicenia rozmiaru wszystkich wizytówek do wymiaru 9x5 cm.