Spam

Jak zaadresować kopertę

Majka pyta: Do tej pory wysyłaniem listów w domu zajmowała się moja mama. Jednak teraz, gdy mieszkam już na swoim, chciałabym wysłać listy w swoim imieniu. Jak powinnam prawidłowo zaadresować kopertę, by było ładnie i właściwie?
/ 07.04.2010 09:46
Spam

1. Napisz wyraźnie adres!

(jeżeli nasze pismo ręczne może budzić pewne wątpliwości, znacznie lepiej będzie, jeżeli posłużymy się literami drukowanymi; w odwodzie zawsze pozostaje nam drukowanie adresu, ale to już w ostateczności);

2. Sprawdź czy adres jest zapisany prawidłowo!

(człowiek, nie robot, zdarzają mu się pomyłki, ale niestety błędnie zapisany adres może prowadzić do szeregu nieporozumień i nerwów; trzeba pamiętać, że w Polsce list wysłany do osoby, mieszkającej w tym samym mieście, może iść nawet tydzień, więc wyobraź sobie, jak długo będziesz musiał czekać na zwrot listu źle zaadresowanego; przed wrzuceniem listu lub kartki do skrzynki jeszcze raz sprawdź, czy wszystko, to znaczy nazwę lub numer ulicy, numer domu itp., jest dobrze zapisane);

3. Nie zapomnij o adresie zwrotnym!

(w razie pomyłki w adresie będziesz mieć pewność, że list wróci do ciebie z powrotem; adres zwrotny najlepiej jest zapisać albo z przodu, albo z tyłu na zgięciu);

Zobacz także: Jak redagować treść wiadomości?

4. Zapisz właściwie adres korespondencyjny!

(pamiętaj o uwzględnieniu wszystkich istotnych rzeczy:

Sz.P. Jolanta i Jarek Kowalscy

Ul. Miodowa 45/67

O2-888, Warszawa;

pamiętaj, że w różnych państwach, kody umieszcza się w różnych miejscach:

 • w USA kod zip wpisuje się po nazwie stanu, które to z kolei określa się za pomocą skrótów (np. Nowy York – NY, Teksas – TX);
 • w Australii i Kanadzie, gdzie również kraj jest podzielony na stany lub prowincje, kody wpisuje się tak samo jak w USA;
 • w krajach, gdzie nie ma podziałów na sany lub prowincje, kod wpisuje się po nazwie miasta.);

5. Zapisz właściwie adresata!

 • jeżeli adresatem jest mężatka, powinno się jej imię poprzedzić odpowiednim zwrotem grzecznościowym: Pani Justyna Kowalska (ewentualnie można posłużyć się imieniem męża);
 • jeżeli adresatem jest para, powinno się zapisać ich imiona i nazwiska w oddzielnych wierszach:

Pani Klaudia Morał

Pan Zbigniew Kowalski

 • jeżeli adresatem jest małżeństwo, powinno się zaadresować list następująco:

Sz. P. Janina i Piotr Kowalscy

 • stosowanie tytułu „jaśnie wielmożny” (JW.) jest obecnie ograniczone do środowiska sędziowskiego i prawniczego:

JW. Zbigniew Kowalski

Zobacz także: Co to jest kod pocztowy?

6. Pamiętaj o właściwych oznakowaniach:

 • „do rąk własnych” – dopisek taki dodaje się do korespondencji towarzyskiej tylko wówczas, gdy określony list kierujemy na firmowy adres danej osoby;
 • „poufne” – dopisek ten stosuje się tylko w przypadku korespondencji firmowej;
 • „Proszę przesłać dalej” – dopisek ten dotyczy sytuacji, gdy otrzymamy list skierowany do innej osoby;
 • „Proszę przesłać dalej, otworzony przez pomyłkę” – jeżeli zdarzy się, że omyłkowo otworzymy list skierowany do innej osoby, ale umieszczony w naszej skrzynce.