POLECAMY

Jak dobrze zacząć wspólne życie?

Oświadczyny i zaręczyny można zorganizować tylko w obecności rodziców przyszłej panny młodej, a następnie zaaranżować spotkanie rodziców obojga stron w celu omówienia przebiegu ślubu i wesela oraz przyszłości młodych.
Jak dobrze zacząć wspólne życie?

O spotkaniu tym informują rodziców mężczyzny oboje zakochani (gdy rodzice ci mieszkają w innym mieście on pisze do nich list, a ona dopisuje na nim kilka „ciepłych słów”) lub jej rodzice.

O czym nie wolno zapomnieć

Podczas oświadczyn obowiązują te same procedury, co przy każdej wizycie. Kandydat na męża wstaje w pewnym momencie i prosi oficjalnie jej rodziców o jej rękę. Po wyrażeniu przez nich aprobaty następują zaręczyny – on zakłada jej pierścionek zaręczynowy. Taki przebieg oświadczyn i zaręczyn eliminuje z nich jego rodziców i jego rodzinę, co nie zawsze jest przez nich dobrze widziane i może powodować różne pretensje i „kwasy”.

Można więc dokonać tu takiej modyfikacji, że oświadczyny nastąpią w obecności tylko jej rodziców i po uzyskaniu ich oficjalnej aprobaty ustali się wstępnie datę i przebieg zaręczyn oraz listę gości. Należy to oczywiście potem skonsultować i uzgodnić z jego rodzicami. Zaręczyny przebiegają wtedy według niżej określonych procedur.

Ta procedura jest wskazana, gdy jej rodzice przywiązują wielką wagę do swojego oficjalnego wyrażenia zgody na to małżeństwo. Można przecież ustalić najpierw wszystko nieoficjalnie, a następnie zorganizować już oficjalne oświadczyny i zaręczyny w obecności jej i jego rodziców oraz ich rodzin. I to jest , jak się wydaje, najwłaściwszy sposób zorganizowania oświadczyn i zaręczyn, najbardziej bezpieczny i najbardziej owocny dla przyszłego współżycia rodzin oraz najbardziej uroczysty.

Proponuje go większość podręczników.

W takim wypadku to już moment oświadczyn i zaręczyn jest pierwszym oficjalnym zetknięciem się obu rodzin. Nie ma procedur określających szczegółowo porę i okoliczności tego wydarzenia. Następuje ono w domu narzeczonej. Przyjęcie może być skromne (bierze w nim wtedy udział tylko sześć najbardziej zainteresowanych osób – młodzi i ich rodzice). Może nastąpić w gronie najbliższej rodziny (kilkanaście osób).

Polecamy: Jak powinny wyglądać zaręczyny?

Szczegóły

Ubiór uczestników uroczystości jest dostosowany do pory dnia i formy przyjęcia. Minimum będzie tu jednak ubranie wizytowe (może być bardzo jasne wczesną porą, latem, na przyjęciu w ogrodzie).

Przy powitaniu narzeczony wręcza matce narzeczonej wiązankę kwiatów (nie powinna być ani zbyt bogata ani zbyt skromna) i obdarowuje jakimś skromnym, ale sprawiającym radość prezentem jej ojca (najlepiej jeśli będzie to coś związanego z jego hobby; informacje na ten temat narzeczony uzyska wcześniej od narzeczonej).

Po rozgoszczeniu się następuje small talk trwający kilkanaście minut. Następnym punktem spotkania może być posiłek. Warto go umieścić w jego programie. Pozwala on na jeszcze większe „ocieplenie” atmosfery i wstępne zapoznanie się stron. Po zakończeniu posiłku narzeczony sygnalizuje, że pragnie rozpocząć centralny moment uroczystości (np. stwierdza, że chciałby powiedzieć coś dla niego ważnego i wstaje).

Czytaj także: Jak zachować się na randce?

W tym momencie wstają wszyscy uczestnicy spotkania. Nikt już niczego nie je, nie pije. Zaprzestaje się wszelkich rozmów.

Narzeczony oświadcza się. Oświadczyny zostają przyjęte. Narzeczony nakłada na serdeczny palec (czwarty) prawej ręki narzeczonej pierścionek zaręczynowy.

Reakcja na zaręczyny

Wszyscy gratulują młodym. Jej rodzice stwierdzają, że on może już do nich mówi „mamo” i „tato”. Jego rodzice to samo proponują jej. Rodzice obojga proponują sobie przejście na ty (propozycja powinna wyjść od osoby najstarszej wiekiem lub rangą). Ojciec narzeczonego wyraża zadowolenie z decyzji podjętej przez syna i jego wybrankę i dziękuję za gościnę jej rodzicom.
Rodzice proszą młodych o to, by przedstawili przynajmniej w zarysie swoje plany, co do terminu i przebiegu ślubu i wesela oraz plany na przyszłość. To wszystko jest krótko omówione przez rodzinę. W tym momencie często ogłasza się wszystkim oficjalnie datę zawarcia małżeństwa.

Następnie młodzi opuszczają pokój lub nawet dom, a rodzice obojga dokonują pierwszej, wstępnej „narady” w sprawie ślubu, wesela i przyszłości młodych, w trakcie której umawiają się na następne spotkanie.

Zobacz stronę eksperta: www.savoir-vivre.com.pl

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/6 lat temu
"Rodzice dokonuja pierwszej narady na temat przyszłosci młodych..." - bo pęknę ze śmiechu! :DDD Z którego wieku to artykuł? Bo chyba nawet nie z XIX?