Co daje Chrzest Święty

Kroki wykonywane przez masażystę przypominają ruchy ptaków
Po co tak naprawdę katolicy przyjmują Chrzest? Czy jest to tylko tradycja, czy może sakrament ten niesie ze sobą jakieś skutki?
/ 02.09.2009 09:16
Kroki wykonywane przez masażystę przypominają ruchy ptaków

Większość katolików zna tylko jeden skutek przyjęcia Chrztu Św. – oczyszczenie z grzechu pierworodnego. Okazuje się jednak, że jest ich więcej, a sakrament ten jest dużo bardziej złożony.

Najważniejsze skutki przyjęcia Chrztu Św. to:

1. Oczyszczenie z grzechu pierworodnego – Bóg poprzez sakrament Chrztu gładzi wszystkie grzechy, dzięki czemu nie jesteśmy skazani na potępienie wieczne i oddalenie od Boga;

2. Ponowne narodziny (duchowe) – człowiek „rodzi” się po raz kolejny, tym razem nie w sensie fizycznym, ale duchowym; jest to warunek niezbędny do zbawienia; „Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego” (J 3,5);

3. Powrót do raju – oczywiście w sensie duchowym; Bóg wypędził z niego człowieka, ponieważ ten zgrzeszył; dzięki sakramentowi Chrztu Św. mamy możliwość powrotu do krainy szczęśliwości, gdzie możemy być blisko Boga; poprzez sakrament wyrzekamy się szatana, „przecinamy” tę więź, która łączyła nas z nim;

4. Duchowe naznaczenie człowieka na zawsze – od chwili Chrztu zaczynamy przynależeć do Boga; niezależnie od tego, jaką drogę wybierzemy – dobrą czy złą – nie wymażemy tego „znaku”;

5. Stworzenie człowieka na nowo – w Chrystusie; osoba ochrzczona staje się dzieckiem Boga;

6. Włączenie człowieka ochrzczonego do Kościoła – Kościół stanowiący wspólnotę ludzi wierzących jest symbolem Ciała Chrystusa, zatem tylko poprzez włączenie się do tej wspólnoty człowiek ma możliwość stać się częścią Mistycznego Ciała Chrystusa;

7. Trójca Święta napełnia duszę ochrzczonego – dzieje się tak dzięki otrzymaniu przez człowieka łaski uświęcającej.

Redakcja poleca

REKLAMA