} } } } } } } } } } }

Siatki centylowe

Informacje o dziecku

Skorzystaj z siatek centylowych by sprawdzić, czy rozwój fizyczny twojego dziecka jest prawidłowy. Chcesz wiedzieć, jaka powinna być waga, wzrost, obwód główki, ramienia, BMI dziecka? Uzupełnij odpowiednie parametry i zobacz wykresy siatek centylowych dla chłopców i dziewczynek do 5. roku życia. Siatki centylowe uwzględniają m. in. wskaźnik BMI dziecka.
Data urodzenia dziecka (RRRR-MM-DD)
Płeć
Dziewczynka
Chłopiec
Waga kg
Długość/wzrost cm
Obwód głowy cm
Obwód ramienia cm

Siatki centylowe – dzieci do 5. roku życia

Czym są siatki centylowe?

Siatki centylowe to specjalne plansze, które pozwalają na kontrolę rozwoju fizycznego dziecka. Dzięki siatkom centylowym można obiektywnie sprawdzić, czy dziecko prawidłowo się rozwija – biorąc pod uwagę wartości przyjęte za normę przez WHO (Światowa Organizacja Zdrowia) na podstawie badań dzieci na całym świecie. Pod uwagę bierze się parametry, takie jak płeć, wiek, wzrost, przyrost wagi, przyrost obwodu głowy i ramienia.

Jak wygląda siatka centylowa?

Siatka centylowa to plansza, na którą rzutowany jest zestaw krzywych, podzielonych od 1 do 99 centyla (oznaczone w miejscach 3, 10, 25, 50, 75, 90 i 97 centyla). Pionowa oś oznacza oceniany parametr (np. wzrost czy obwód główki), a pozioma – wiek dziecka. Czerwona kropka oznacza dziecko, którego parametry wpisano do formularza. Przykładowo linia 99 centyla oznacza, że u 99% badanych dzieci badana wartość była niższa.

Żeby uzyskać wynik na siatkach centylowych, musisz wypełnić puste pola paramentrami. Najpierw powinieneś zmierzyć swoje dziecko.

Jak prawidłowo zmierzyć dziecko?

Wzrost

Całkowity wzrost dziecka mierzymy etapami. Za pomocą centymetra zmierz długość ciała dziecka od czubka głowy do bioder, a wynik zapisz na kartce. Następnie zmierz odległość od biodra dziecka do jego kolana (zapisz wynik), a na końcu – od kolana do stóp. Otrzymane trzy wyniki należy zsumować, by uzyskać całkowity wzrost dziecka.

Obwód głowy

Obwód główki dziecka zmierzysz za pomocą długiego, giętkiego centymetra. Owiń centymetr dookoła głowy dziecka w najszerszym jej punkcie – przez czoło, powyżej linii uszu. Najlepiej powtórz pomiar trzy razy, by uzyskać wiarygodny wynik.

Obwód ramienia

Aby zmierzyć obwód ramienia dziecka, owiń giętki centymetr wokół jego ramienia, w połowie odległości pomiędzy jego górnym końcem (wyczuwalny wyrostek kostny) a łokciem (również wyczuwalny wyrostek kostny). W ten sposób otrzymasz wynik obwodu ramienia swojego malucha.

Jak obliczyć wynik?

Obliczone wartości wpisz w puste pola.

Siatki centylowe znajdujące się poniżej pozwolą ci obliczyć wynik dla dziecka do 5. roku życia. Wypełniając puste pola danymi dziecka, takimi jak data urodzenia dziecka, płeć, waga, długość/wzrost, obwód głowy i obwód ramienia, wyświetlą się wyniki na poniższych planszach:

  • Siatka centylowa wagi dla dziewcząt lub chłopców,
  • Siatka centylowa wzrostu/długości dziewcząt lub chłopców,
  • Siatka centylowa obwodu główki dziewcząt lub chłopców,
  • Siatka centylowa obwodu ramienia dziewcząt lub chłopców,
  • Siatka centylowa BMI dziewcząt lub chłopców.
Jeśli chcesz sprawdzić dokładne dane, możesz powiększyć dany obszar siatki centylowej. Zaznacz kursorem dowolny kwadrat na siatce centylowej, by uzyskać wykres w przybliżeniu.

Jak interpretować wynik?

Normy krzywych na siatkach centylowych przedstawiają się następująco:

  • od 25 do 75 centyla – zakres szerokiej normy,
  • od 3 do 25 centyla – zakres wąskiej normy,
  • od 75 do 97 centyla – zakres wąskiej normy,
  • < 3 centyla oraz > 97 centyla – wartości nieprawidłowe.
Należy zwrócić również uwagę na duże dysproporcje w krzywych – np. gdy wzrost dziecka znajduje się powyżej 75. centyla, a waga poniżej 10.
Różnica nie powinna być większa niż 50 centyli.

Uwagi końcowe

Jeśli wynik twojego dziecka odbiega od normy ukazanej na siatce centylowej lub w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowego rozwoju fizycznego dziecka, najlepszym rozwiązaniem będzie wizyta u pediatry.

W przypadku uwag odnośnie działania mechanizmu prosimy o kontakt z redakcją (zdrowie@next.pl).