reklamacja usługi medycznej

napisał/a: andy21pol 2012-10-22 10:11
Może przeczyta ktoś kto to przerabiał w praktyce . Chcę zareklamować usługę medyczną wykonaną w ramach abonamentu w Medicover z powodu wątpliwej jakości tej usługi .
Lekarka z Medicover zleciła przeprowadzenie badania posiewu moczu mojego dwutygodniowego wówczas syna, z którego wynikło, że w moczu znajduje się bakteria. Pani doktor przepisała antybiotyk, jednak widząc niechęć moją i żony do podjęcia tak drastycznego rozwiązania zleciła ponowne zbadanie moczu. Sytuacja powtórzyła się jeszcze dwukrotnie, za każdym razem lekarka przepisywała inny antybiotyk. Kiedy za czwartym razem pani dr G. zleciła badanie moczu ( za każdym raziem oczywiście dodatkowe opłaty za badanie moczu ) postanowiliśmy sprawdzić ten problem w innej placówce. Po profesjonalnym pobraniu próbki moczu przez personel przychodni do której się zwróciliśmy i zbadaniu go w laboratorium na miejscu, okazało się, że wynik posiewu jest negatywny i syn jest całkowicie zdrowy.
Tym samym pani dr G.nie tylko naraziła nas na dodatkowe niepotrzebne koszty (za każde badanie moczu musieliśmy zapłacić w Medicover 61 zł), ale również mogła narazić na szwank zdrowie naszego syna przepisując dla niego różne rodzaje antybiotyków, których na szczęście mu nie podaliśmy.
W świetle tej sytuacji zrezygnowaliśmy z usług Medicover i od dnia 19.09.2012 nie zapisaliśmy syna na żadną wizytę. Dlatego też domagamy się anulowania konieczności zapłaty przez nas ostatniej składki w wysokości 175 zł . z innych usług w ramach tej składki nie korzystaliśmy .

Jeżeli czyta to jakiś prawnik mam pytanie czy można skorzystać w takiej reklamacji z art. 637 kc dot.umowy o dzieło ( usługa medyczna jest świadczona na podst. umowy (wykupiony abonament ) o dzieło - wykonanie usługi medycznej .
§ 1. Jeżeli dzieło ma wady, zamawiający może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu przyjmującemu zamówienie odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Przyjmujący może odmówić naprawy, gdyby wymagała nadmiernych kosztów.
§ 2. Gdy wady usunąć się nie dadzą albo gdy z okoliczności wynika, że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w czasie odpowiednim, zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne; jeżeli wady nie są istotne, zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy przyjmujący zamówienie nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

Tutaj nie można usunąć wady gdyż wadą jest to że z powodu niekompetencji lekarki zostaliśmy narażeni na wielokrotne niepotrzebne badania i koszty . Wg mnie zostaje roszczenie o zwrot kosztów czyli składki abonamentowej .
Umowę z Medicover za następny miesiąc wypowiedzieliśmy ale w w związku z tym że po ich terminie wypowiedzenia to żądają od nas opłaty składki za następny miesiąc . chcemy osiągnąć to żeby uznali naszą reklamację i w ramach jej uznania anulowali tą składkę za ostatni ( za późno wypowiedziany miesiąc ) . Proszę o opinię w tej sprawie