Ekoprzedszkole w Krakowie

napisał/a: ~ Agata" 2012-05-15 21:58
Witam,

Chciałabym zaprosić wszystkich do zapoznania się z ofertą przedszkola, które
powstało w marcu tego roku z potrzeby zmiany w moim życiu, i stworzenia
takiego miejsca, do którego chciałabym posłać swojego synka.
Ogród Małych Odkrywców to przedszkole niepubliczne, o profilu ekologicznym.
Poza naciskiem na edukację przyrodniczą (mamy swój ogród, w którym staramy się
spędzać jak najwięcej czasu)opieramy się na dorobku pedagogiki waldorfskiej, i
antypedagogiki.
Atmosfera w przedszkolu ma nawiązywać do grup dziecięcych w rodzinach
wielopokoleniowych, i grup podwórkowych - grupy są różnowiekowe, a dzieci są
pod opiekami 'cioć', a nie 'pań'.
W naszym przedszkolu podawane są posiłki ekologiczne - dostarczane przez firmę
Alma Verde, wyróżnioną pośród krakowskich firm kateringowych przez projekt
[url]zdrowyprzedszkolak.org[/url].
Staramy się by zajęcia, które oferujemy dzieciom, wpływały na kształtowanie w
nich ciekawości, i dostarczały im narzędzia do własnego, indywidualnego
odkrywania świata.

Zapraszam do zapoznania się z naszą ofertą:
[url]przedszkoleodkrywcow.pl[/url]

--