Jak załatwić usługi opiekuńcze fot. Fotolia

Usługi opiekuńcze - na czym polegaja i jak je załatwić

Pracujesz i nie jesteś w stanie bliskiemu w podeszłym wieku zapewnić wszystkiego, czego potrzebuje? Skorzystaj z pomocy osoby, która pewne czynności wykona za ciebie. Dowiedz się, gdzie powinnaś zgłosić się w tej sprawie.
Alicja Hass / 19.05.2015 05:00
Jak załatwić usługi opiekuńcze fot. Fotolia
Do opieki nad seniorami zobowiązana jest przede wszystkim rodzina. Nie tylko moralnie, także prawnie. Ale często mimo najlepszych chęci, bliscy nie  są w stanie sprostać tym obowiązkom. Wówczas o pomoc można zwrócić się do instytucji, które powołane są do jej niesienia ludziom starym i chorym – przede wszystkim do ośrodka pomocy społecznej.

Ułatwienie w codziennych czynnościach

Pomoc w postaci usług opiekuńczych przysługuje osobom samotnym lub tym, którym rodzina nie jest w stanie jej zapewnić. Wykonuje się je w domu osoby potrzebującej.
Usługi obejmują:
  • Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych: pomoc w codziennych zajęciach, tj.: robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie z uwzględnieniem diety, załatwianie spraw urzędowych, pranie bielizny pościelowej i osobistej.
  • Opiekę higieniczno-sanitarną: mycie, kąpanie, ubieranie, dozowanie lekarstw dla osób chorych, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.
  • Pielęgnację zleconą przez lekarza (podawanie leków, smarowanie, okłady).
  • Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji seniora: podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań, organizowanie spacerów, czytanie.  
Czasem potrzebne są specjalistyczne usługi, dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności. O ich zakresie, terminie i miejscu wykonania decyduje ośrodek pomocy społecznej. Świadczą je osoby posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty.

Jak załatwić formalności

Z wnioskiem o taką pomoc należy się zwrócić do miejscowego ośrodka pomocy społecznej. Trzeba też przedstawić zaświadczenie lekarskie o konieczności korzystania z tego typu usług. Pismo w sprawie usług może złożyć sam zainteresowany (osobiście, listownie, telefonicznie) lub inna osoba bądź instytucja w imieniu seniora.
Pomoc przyznawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego, w którym pracownik socjalny opisuje całość sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby zainteresowanej.

Nie zawsze za darmo

Wysokość odpłatności (ustala ją gmina) zależy przede wszystkim od dochodu rodziny (netto) ale także od rodzaju i miejsca świadczenia usług. Usługi są świadczone bezpłatnie, gdy dochód nie przekracza kryterium przewidzianego w ustawie o pomocy społecznej – 456 zł na osobę w rodzinie i 542 zł dla osoby samotnej (w niektórych gminach to kryterium jest wyższe). W przypadku przekroczenia wskazanego limitu ponosi się częściową odpłatność, tym większą, im większe jest przekroczenie. Obecnie stawka godzinowa za usługi opiekuńcze wynosi 12–13 zł za godzinę.

Alicja Hass
autorka jest redaktorem Przyjaciółki i Pani Domu

Przeczytaj również: