Jak przeciwdziałać zaburzeniom równowagi i zawrotom głowy?

Blisko 30% osób po 60. roku życia cierpi na zaburzenia równowagi lub stałe zawroty głowy. Jak ich przeciwdziałać? Zobacz ćwiczenia, które pomagają walczyć z zawrotami głowy!
/ 14.01.2015 09:40

Objawy zaburzeń równowagi

Niechęć do wstawania, szukanie podparcia przy poruszaniu się, a nawet zwiększony nacisk na podane podczas spaceru ramię to tylko niektóre z wielu objawów zaburzenia równowagi. U osób w podeszłym wieku zaburzenia równowagi prowadzą do upadków, których następstwem są niebezpieczne dla życia urazy .

Trudności z utrzymaniem równowagi powodują ograniczenie aktywności życiowej, pozostawanie w domu, a w dłuższym czasie społeczne wykluczenie i samotność

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi można skutecznie leczyć. Zapoznaj się z najnowszymi badaniami zrealizowanymi przez zespół specjalistów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego  i dowiedz się więcej, jak pomóc swoim bliskim.

Projekt i jego cel

Projekt „Zaburzenia równowagi wieku podeszłego. Diagnostyka i Leczenie” zrealizowany  pod kierownictwem prof. Kazimierza Niemczyka w Klinice i Katedrze Otolaryngologii WUM to odpowiedź na jeden z najważniejszych problemów cywilizacyjnych naszych czasów. 

Przy  wsparciu w postaci grantu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju możliwe stało się opracowanie innowacyjnych procedur diagnostycznych  i rehabilitacyjnych, dzięki którym osoby z zaburzeniami równowagi mogą wrócić do normalnego, aktywnego życia.   

Wyprostowana postawa i narażenie na upadki

Człowiek, z uwagi na osiągniętą w drodze ewolucji pionową postawę ciała, przez całe życie narażony jest na upadki – począwszy od wieku dziecięcego aż po późną starość. Wyprostowana postawa ciała i wysokie ułożenie środka ciężkości ponad stosunkowo niewielką podstawą podparcia powodują, że podczas każdego ruchu środek ciężkości łatwo przemieszcza się poza granice podstawy podparcia, grożąc utratą równowagi i upadkiem.

Dlaczego seniorzy miewają problemy z równowagą?

Zadaniem układu równowagi jest więc nieustanne przywracanie środka ciężkości do pozycji zrównoważonej. Pomimo że upadki są doświadczeniem osób w każdym wieku, to –  z uwagi na procesy starzenia, zachodzące we wszystkich składowych układu równowagi oraz współistniejące procesy chorobowe, mogące upośledzać sprawność posturalną – znacznie częściej występują u  starszych osób.

Upadki są jedną z głównych dolegliwości tej grupy wiekowej.

Zobacz też: Na czym polega badanie gęstości kości? [video]

Czym grozi upadek w starszym wieku?

Blisko 30% osób po 60. roku życia cierpi na zaburzenia równowagi lub stałe zawroty głowy.

Niesie to za sobą wiele negatywnych konsekwencji, lecz najgorszym i najczęstszym urazem występującym w obrębie narządu ruchu jest złamanie szyjki kości udowej (40% pacjentów umiera w czasie krótszym niż 6 miesięcy od chwili urazu!).

Upadki i strach przed nimi powodują izolacje społeczną oraz ograniczenie aktywności życiowej – osoby starsze często wstydzą się tego problemu, zwlekają z poproszeniem o pomoc swoich bliskich. Ograniczanie poruszania się, rezygnacja ulubionych aktywności życiowych  przekładają się na spadek jakości życia i w końcu utratę zdolności samodzielnego funkcjonowania. Poza niebezpieczeństwem wystąpienia urazów stwarzają dla osób starszych zagrożenie utraty niezależności i skierowania do domów opieki.

Schemat leczenia

Wynikiem projektu  „Zaburzenia równowagi wieku podeszłego. Diagnostyka i Leczenie”  są skuteczne, innowacyjne procedury diagnostyczne i rehabilitacyjne, których stosowanie pozwala na znacznie zmniejszenie liczby upadków u pacjentów po 60. roku życia. Mając na uwadze konieczność wczesnego wykrywania skłonności do upadków i zapobiegania im, opracowano specjalny schemat diagnostyki i leczenia, który może być realizowany już przez lekarza pierwszego kontaktu.

Jeżeli ty lub ktoś z twoich bliskich cierpicie na dolegliwości związane z zawrotami głowy bądź zaburzeniami równowagi, zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i poproś o skierowanie do laryngologa z rozpoznaniem „Zawroty głowy lub zaburzenia równowagi”.

Obejrzyj film pokazujący w jaki sposób współczesna medycyna może pomoc twoim bliskim, osobom z zaburzeniami równowagi:  https://www.youtube.com/watch?v=jJUbiL8IvE8

Więcej informacji, relacja z przeprowadzanych badań i wiele ciekawych materiałów jak przykładowy test do przeprowadzenia w warunkach domowych znajdziesz na stronie projektu: www.otolaryngology.pl/zaburzeniarownowagi

Zobacz też: Czy chętnie pomagamy osobom starszym?

Źródło: materiały prasowe Index Copernicus/mn