Dziecko, praca i co dalej?

Młode mamy zapraszamy do Krakowa na spotkania „Prawne aspekty godzenia życia rodzinnego i zawodowego”.
/ 20.08.2006 23:29
dziecko.jpgJesteś osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym? A może kobietą, która utraciła zatrudnienie wskutek urodzenia dziecka lub ze względu na posiadanie dziecka ma problemy ze znalezieniem pracy?
Dla wszystkich młodych mam, które wraz z przyjściem na świat dziecka doświadczają poważnych trudności w godzeniu sfery zawodowej z rodzinną Partnerstwo na Rzecz Rozwoju przygotowało
bezpłatne spotkanie z prawnikiem zatytułowane "Dziecko, praca i co dalej? Prawne aspekty godzenia życia rodzinnego i zawodowego".

W ramach spotkania omawiane będą:
- prawa pracownicze przysługujące rodzicom;
- urlopy macierzyńskie i wychowawcze – kiedy przysługują? w jakim zakresie? który z rodziców może je wykorzystać?;
- ochrona pracownicy w ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego i wychowawczego;
- prawa, jakie w miejscu pracy przysługują ojcu dziecka;
- praca po urlopie – uprawnienia i obowiązki.

Oferujemy bezpłatną opiekę nad dzieckiem na czas trwania spotkania.

Spotkanie odbędzie się 30 sierpnia br. o godz. 16:00 w Centrum Praw Kobiet, ul. Brodzińskiego 8 w Krakowie. Zapisy telefoniczne pod numerem: 012 422 00 07.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Kompromis na rynku pracy – innowacyjny model aktywizacji zawodowej kobiet”. Projekt realizuje Partnerstwo na Rzecz Rozwoju przy udziale środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.