Wirus RS - zagrożenie dla wcześniaków  fot. serwis prasowy wczesniaki.org.pl

Wirus RS - zagrożenie dla wcześniaków

Wcześniaki to grupa dzieci szczególnie narażonych na infekcje układu oddechowego. Do do groźnych patogenów należy wirus RS.
Agata Bernaciak / 22.05.2014 12:50
Wirus RS - zagrożenie dla wcześniaków  fot. serwis prasowy wczesniaki.org.pl

Zakażenia wywołane wirusem RS (wirus syncytium nabłonka oddechowego, skrót RSV) to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji wcześniaków zarówno w naszym kraju, jak i na całym świecie. Zasadne jest wdrożenie odpowiednich metod profilaktyki zakażeń wirusem RS, by ochronić wcześniaki przed niebezpiecznymi konsekwencjami tej choroby.

Dowiedz się więcej o wirusie RS i metodach ochrony przeciwwirusowej dla wcześniaków.

Układ oddechowy wcześniaka

Jeśli dziecko urodzi się pomiędzy 22. a 37. tygodniem ciąży, jego układ oddechowy nie jest w pełni wykształcony. Wcześniaki posiadają niewystarczającą ilość surfaktantu – substancji znajdującej się wewnątrz pęcherzyków płucnych, nadającej im odpowiednią sprężystość, co prowadzi do zaburzeń w oddychaniu i braku prawidłowej wymiany tlenowej. Niedojrzałość płuc jest tym bardziej nasilona, im krótszy jest czas trwania ciąży. W konsekwencji u dzieci przedwcześnie urodzonych częściej rozpoznajemy zespół zaburzeń oddychania, bezdechy, przewlekłą chorobę płuc (dysplazję oskrzelowo-płucną), zapalenie płuc czy zapalenie oskrzelików.

Niebezpieczny wirus RS

Jednym z najgroźniejszych wirusów dla wcześniaka jest wirus RS. Znajduje się on w naszym najbliższym otoczeniu, bardzo łatwo przenosząc się: drogą kropelkową, poprzez kontakt bezpośredni i/lub zakażone przedmioty. Czas jego największej aktywności obejmuje w Polsce okres od listopada do kwietnia. Dane statystyczne pokazują, że każdego roku RSV wywołuje aż 90% przypadków zapaleń oskrzelików i 50% wszystkich przypadków zapaleń płuc wymagających leczenia szpitalnego u niemowląt.
 
W pierwszych miesiącach życia dziecka główną ochronę przed zakażeniami bakteryjnymi i wirusowymi stanowią przeciwciała, których przekazywanie przez łożysko od matki rozpoczyna się między 24.- 26. tygodniem ciąży. Dzieci urodzone przedwcześnie, nie posiadają takich przeciwciał lub poziom ich zbyt niski do zapewnienia ochrony przed zakażeniami. Prowadzi to do zwiększonego ryzyka występowania chorób, w tym niewydolności oddechowej wywołanej wirusem RS.

Jakie są konsekwencje zakażenia wirusem RS?

Wirus RS u dzieci przedwcześnie urodzonych, jest odpowiedzialny za rozwój ciężkiej choroby dolnych dróg oddechowych wymagającej leczenia szpitalnego. Powikłania po przebyciu zakażenia spowodowane są obniżeniem miejscowej odporności w drogach oddechowych (dochodzi do uszkodzenia komórek wyścielających drogi oddechowe oraz do zaburzenia tworzenia i usuwania śluzu), co ułatwia rozwój infekcji bakteryjnych. Ponadto wywołany przez wirusy proces zapalny, sprzyja zwiększonej reaktywności oskrzeli u niektórych dzieci.

Badania naukowe wskazują na związek między przebytym zakażeniem a utrzymującym się świstem oddechowym i rozwojem astmy wczesnodziecięcej.

Jak bronić się przed zakażeniem?

Ochrona przed wirusem RS szczególnie ważna jest po wypisie dziecka do domu.

Powinna ona obejmować zarówno profilaktykę, jak i odpowiednią opiekę nad dzieckiem, którą powinni zapewnić przede wszystkim rodzice czy opiekunowie ze wsparciem personelu medycznego.

Bardzo ważne jest zachowanie zasad higieny podczas kontaktu z dzieckiem. Rodzice wcześniaka powinni zwrócić uwagę na mycie rąk bezpośrednio przed stycznością z maluchem. Należy także eliminować zagrożenia mogące występować w otoczeniu wcześniaka – nie wolno palić przy dziecku, należy unikać zatłoczonych miejsc oraz uczęszczania niemowlęcia do żłobka.

Jedną z metod profilaktyki zakażeń bakteryjnych i wirusowych są szczepienia dla wcześniaków. Jako że do tej pory nie ma szczepionki przeciw wirusowi RS, stosowana jest inna metoda ochrony przed tym niebezpiecznym patogenem. Ochrona przed wirusami jest możliwa dzięki zastosowaniu odpowiedniego, gotowego tzw. przeciwciała monoklonalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat profilaktyki przed zakażeniami wirusem RS, spytaj swojego lekarza.
 
Konsultacja medyczna: dr Anna Tupieka-Kołodziejska
Artykuł przygotowany przy współpracy z firmą AbbVie oraz serwisem wcześniaki.org.pl

materiał partnera