POLECAMY

Jak często mamy do czynienia z zakażeniami u noworodków?

Mimo bardzo daleko posuniętego rozwoju prewencji i wykrywania zakażeń u kobiet ciężarnych, wciąż zdarzają się przypadki uszkodzeń i deformacji płodu. Do najczęstszych chorób które mogą być przenoszone na dziecko w okresie płodowym i okołoporodowym należą: toksoplazmoza, wirus cytomegalii, różyczka, zakażenia paciorkowcami grupy B.
Jak często mamy do czynienia z zakażeniami u noworodków?

Czym są zakażenia z grupy TORCH?

Choroby zakaźne z grupy TORCH: T (Toksoplazmoza), O (Other tzn.: syphilis, HBV, EBV wirus Coxackie, varicella-zoster virus i parwowirusy), R (Różyczka), C (Cytomegalowirus, CMV), H (Herpes simplex wirus, HSV) stanowią główną przyczynę zakażeń noworodków, błon płodowych, układu moczowego u kobiet, i zakażeń niemowląt do 3 m-ca życia.

Zakażenie paciorkowcami

Szacuje się że np. Streptococcus agalactea kolonizujący przewód pokarmowy i układ moczowo-płciowy występuję od 15%-40% kobiet w ciąży i noworodków. Wyróżnia się kilka okresów występowania zachorowania . Wczesny początek, czyli do 24 h, charakteryzuję się uogólnionym zakażeniem, niewydolnością oddechową lub występowaniem zapalenia płuc. Śmiertelność szacowana jest wówczas na około 20 %. W przypadku gdy choroba rozwija się później (3-4 tygodni życia) objawy są znikome, często występuję tylko bakteriemia lub zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych. W celu zapobiegania zakażeniom ważne jest zastosowanie profilaktyki, która przyczyniła się do redukcji choroby do 0,3% przypadków we wczesnym okresie. W przypadku intensywnego zakażenia stosuję się amino glikozydy z ampicyliną.

Różyczka

Do zakażenia wirusem różyczki dochodzi podczas okresu płodowego. W I trymestrze ciąży skutkuję to wystąpieniem zespołu różyczki wrodzonej z plamicą, zapaleniem wątroby, mózgu, płuc, wysypką. 2/3 przypadków nie ujawnia objawów, choć część dzieci z tej grupy może rozwinąć zaburzenia widzenia, słuchu, upośledzenie umysłowe. W celu postawienia rozpoznania stosuję się testy serologiczne u matki i u dziecka, gdzie wykrywa się przeciwciała w klasie IgM lub/i IgG.

Cytomegalia

Cytomegalia jest wirusem przenoszącym się zarówno w okresie płodowym jak i okołoporodowym. Wirus znajduję się bowiem zarówno w płynach biologicznych (ślina) jak krwi. Około 13-28% zakażonych noworodków manifestuję objawy już przy urodzeniu, Resta rozwija je później w postaci upośledzenia umysłowego, małogłowia, utraty słuchu. Najcięższe uszkodzenia wynikają z zakażenia do którego doszło między 4-22 tyg. ciąży. Wrodzona cytomegalia obejmuję pojawienie się wybroczyn, zapaleń naczyniówki i siatkówki, utratę słuchu, małogłowie. Diagnostyka zakażenia obejmuję wykonanie testów serologicznych z płynu owodniowego, krwi płodu oraz z krwi, śliny wymazu z szyjki macicy matki.

Toksoplazmoza

Zarażenie Toxoplasmą Gondii, jeśli nastąpi u ciężarnej i zostanie przeniesione na płód, jest tragiczne w skutkach. U kobiety choroba pozostaję bezobjawowa. Najgorsze rokowanie jest w przypadku zakażeń w pierwszym trymestrze ciąży, gdzie ryzyko wystąpienia powikłań (upośledzenie umysłowe, upośledzenie widzenia) wzrasta do 41% , do poronień i śmierci. Obecnie dzięki wczesnej diagnostyce wspomniane wyżej przypadki zdarzają się rzadko. Po wykryciu bowiem infekcji u matki rozpoczyna się 3 miesięczne leczenie spiromycyną.

Wiele z najcięższych powikłań zakażeń wewnątrzmacicznych i okołoporodowych udaję się unikać dzięki szeroko posuniętej diagnostyce prenatalnej i uświadomieniu o istnieniu tych zagrożeń.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)