Grupa krwi dziecka inna niż rodziców - czy to możliwe

Grupa krwi dziecka inna niż rodziców - czy to możliwe

Czy dziecko może mieć inną grupę krwi niż rodzice - tak, wynika to ze sposobu dziedziczenia w zakresie grup głównych. Grupę krwi dziecka bada się po porodzie, jeszcze przed podaniem immunoglobuliny anty D.
Edyta Liebert / 31.12.2020 11:35
Grupa krwi dziecka inna niż rodziców - czy to możliwe

Grupy krwi dziecka nie da się zaplanować ani przewidzieć - może być inna, niż u rodziców i nie należy martwić się tym faktem. 

Grupa krwi u dziecka inna niż rodziców - przykład

Mój brat ma żonę, która urodziła dwójkę dzieci i każde ma z nich krupę krwi zerową. Jego żona mówi, iż jest to normalne po podaniu zastrzyku (immunoglobulina anty D) po urodzeniu. Czy jest możliwe, iż dzieci nie mają grupy krwi żadnego z rodziców?

Możliwe jest to, że grupa krwi dziecka jest inna niż grupa krwi rodziców. Wynika to ze sposobu dziedziczenia w zakresie grup głównych krwi. Nie ma to związku z podaniem immunoglobuliny anty D po porodzie. Kobieta ciężarna i przyszły ojciec mają grupę krwi A, ale noworodek może mieć grupę krwi 0. Dziecko może mieć inną grupę krwi niż rodzice i nie jest to anomalia, ani tym bardziej dowód na niewierność. Grupę krwi dziecka bada się po porodzie, jeszcze przed podaniem immunoglobuliny anty D.

Schemat dziedziczenia w zakresie grup głównych

Podział na grupy krwi związany jest z występowaniem na czerwonych krwinkach białek - antygenów grup krwi. Na erytrocytach występuje wiele swoistych antygenów, przez co istnieje wiele układów grup krwi. U człowieka opisano 32 takie układy. Najważniejszy jest układ grup głównych (AB0) i układ Rh. Obecność antygenu A lub B decyduje o przynależności do jednej z 4 podstawowych grup (A, B, AB, i 0)

  • grupa O – brak antygenu na krwinkach,
  • grupa A – ma na krwinkach antygen A,
  • grupa B – ma na krwinkach antygen B 
  • grupa AB – ma na krwinkach zarówno antygen A i B.

Grupa krwi ojca i matki   Możliwa grupa krwi dziecka
A x A                                    A lub 0
B x B                                    B lub 0
A x 0                                    A lub 0
B x 0                                    B lub 0
A x B                                   A, AB, B lub 0
A x AB                                 A, B, lub AB
B x AB                                 A, B, lub AB
AB x AB                               A, B lub AB
AB x 0                                  A lub B
0 x 0                                     0

Artykuł na podstawie tekstu Celiny Trojan. Pierwotnie opublikowany 14.10.2011.

Czytaj także: Dziedziczenie genów - jakie będzie twoje dzieckoJakie choroby przenoszą genyChoroby genetyczne - co warto wiedzieć