POLECAMY

W trosce o uczniów - co może zrobić dyrekcja?

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są zobowiązani do dbania o jak najlepsze warunki nauki dla swoich podopiecznych. Jednym z ważniejszych elementów służącym realizacji tego celu jest odpowiednie przydzielanie wychowawstw nauczycielom oraz kształtowanie postaw proedukacyjnych uczniów.
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych są zobowiązani do dbania o jak najlepsze warunki nauki dla swoich podopiecznych. Jednym z ważniejszych elementów służącym realizacji tego celu jest odpowiednie przydzielanie wychowawstw nauczycielom oraz kształtowanie postaw proedukacyjnych uczniów.

Przydzielanie wychowawstw nauczycielom cieszącym się wysokim autorytetem jest gwarancją jasności reguł i hierarchii w zespole klasowym. Wychowawca staje się w klasie najwyższą instancją odwoławczą, a jego zdanie jest rozstrzygające. Daje on gwarancję ładu i porządku w stosunkach społecznych klasy. Bywa także autorytetem dla rodziców swoich podopiecznych.

Wybierając wychowawców z grona pedagogicznego, dyrektorzy powinni zwrócić uwagę, by były to osoby obdarzone doświadczeniem pedagogicznym oraz posiadające powołanie do pracy z dzieckiem. To ważny wymóg szczególnie w pracy z trudnymi zespołami bądź zespołami o wysokiej dynamice. Gotowość na reagowanie w grupie pomaga śledzić i korygować nieprawidłowości zachowań. Ważne są też cechy osobowe nauczyciela – osoba wrażliwa i zaangażowana nie jest dobrym pedagogiem do pracy z dzieckiem z ADHD. Znacznie efektywniejsza jest w takiej sW trosce o uczniów - co może zrobić dyrekcja?ytuacji współpraca z nauczycielem spokojnym i zdystansowanym emocjonalnie. Zadaniem dyrektora jest zatem uważne i przemyślane przydzielanie obowiązków nauczycielom oraz znajomość realiów klasowych, a także rozwijanie kompetencji nauczycielskich w najtrudniejszych obszarach funkcjonowania twojej szkoły.

Warto pamiętać o tym, że model pracy: mistrz – uczeń przynosi najlepsze efekty. Jego realizacja wymaga od nauczyciela ogromnego wkładu pracy. Opiera się na pokazywaniu uczniowi konsekwencji różnych wyborów oraz niezdawaniu mu gotowych rozwiązań. Ważna jest otwartość na problemy dziecka, szanowanie jego godności.

Ponadto bardzo istotna w relacjach szkolnych jest dbałość o dobry wizerunek zawodu nauczycielskiego. Pedagog bez tchu pędzący do następnej pracy, niedyspozycyjny, unikający czasochłonnego niekiedy kontaktu z wychowankiem, nie ma szansy na nawiązanie głębszych relacji. Zadaniem dyrekcji jest nadanie takiego kształtu pracy zespołu pedagogicznego, aby umożliwiał on swobodny kontakt nauczycielowi i uczniowi.

Nie bez znaczenia dla zapobiegania niepożądanym zjawiskom w szkole są przyjęte przez nią zasady i reguły oraz tradycje. Dbałość o nie należy do kierowników placówki oraz do wszystkich pracowników. Porządkują one życie wewnętrzne, gdyż określają akceptowane i nieakceptowane zachowania wszystkich uczestników życia szkolnego.

Intensywna praca nad proedukacyjnymi postawami uczniów, pokazywanie wzorów postępowania mają ogromny wpływ na zapobieganie niepożądanym zjawiskom w szkole. Wyrobiona pozytywna postawa prowadzi do doskonalenia umiejętności, przezwyciężania przeszkód, zdobywania kompetencji. Jeżeli uda się ukształtować pozytywne postawy uczniów wobec edukacji , to zapewnienie sukcesu dydaktycznego w szkole jest łatwa do osiągnięcia. Działania zmierzające do tworzenia pozytywnego odniesienia do nauki mają szczególne znaczenie wobec uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego. Przyniosą największe efekty, gdyż ukształtują ich podstawy na cały okres szkolny. Trzeba jednak pamiętać, że uczniowie muszą rozumieć, czego się od nich oczekuje.

Warto, aby dyrekcja zwróciła uwagę na uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego. Dzięki dbałości o dostęp nauczycieli do nowości wydawniczych oraz ciekawych form doskonalenia zawodowego wzbogaca się metodykę ich pracy. Nawet nieatrakcyjne treści można ciekawie podać poprzez aktywizujące metody nauczania, np. inscenizacje wydarzeń historycznych, konkurs fotograficzny zjawisk fizycznych czy chemicznych, redagowanie gazetki szkolnej. Uczniowie będą wtedy doznawać pozytywnych emocji, angażować się, rozwijać myślenie, wyobraźnię i samodzielność w zdobywaniu wiedzy, a to jest właśnie kluczem do kształtowania proedukacyjnych postaw.

Autor: Wanda Walkowiak
Źródło: Zarządzanie szkołą od A do Z, www.szkolaodadoz.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)