Poznaj Nową Definicję Czytania

Poznaj Nową Definicję Czytania

Aby zrozumieć istotę szybkiego czytania, ważne jest poznanie podstaw teoretycznych procesu czytania. Zapoznaj się z Nowa Definicją Czytania, którą opracowal Tony Buzan.
/ 14.09.2010 11:20
Poznaj Nową Definicję Czytania

Są dwie definicje czytania. Pierwsza, tradycyjna, rozdziela czytanie na:

 • czytanie informacji w tekście
 • zrozumienie informacji
 • zapamiętanie danych

Nie będziemy się nią zajmować, skoro mamy nową, udoskonaloną. Nowa definicja Tony Buzana, rozbija proces czytania na 7 etapów, które pokrótce przedstawiłem.

 • Rozpoznanie. Czytelnik rozpoznaje litery alfabetu. Etap ten zachodzi natychmiast przed rozpoczęciem fizycznego czytania.
 • Asymilacja. Proces fizyczny, podczas którego światło odbija się od słowa, trafia do oka, gdzie dalej nerwem wzrokowym przekazywane jest do mózgu.
 • Integracja Wewnętrzna (Rozumienie podstawowe). Odpowiednik zrozumienia, czyli łączenie odczytywanych aktualnie informacji z innymi, wcześniej poznanymi
  z tej lektury.
 • Integracja Zewnętrzna. Proces, w trakcie którego osoba czytająca łączy całą swoją dotychczasową wiedzę z aktualnie czytaną. Tworzone są odpowiednie powiązania, analiza, krytyka, ocena i selekcja wiadomości.

Zobacz też : Na czym polega szybka nauka?

 • Przechowywanie. Magazynowanie informacji. Często, mimo zmagazynowania informacji, są sytuacje gdy trudno ją uzyskać (np. egzamin, interview, in. sytuacje stresowe). Oprócz tego punktu, niezbędny jest następny.
 • Gotowość i Trwałość Pamięci. Umiejętność pozyskania informacji z tzw. Magazynu, co ważne - wtedy, gdy jest to potrzebne. Pomagają tu m.in. mnemotechniki, mindmapy i techniki NLP (np. w sytuacjach stresowych).
 • Komunikowanie się. Natychmiastowe lub późniejsze używanie zdobytej wiedzy. Komunikowanie się, to pisanie, mówienie, techniki prezentacji i in. formy. Jest to też myślenie, które stanowi nieprzerwany proces integracji zewnętrznej.

Oczywiście nie musisz pamiętać wszystkich etapów procesu czytania na pamięć. Wystarczy Ci ich świadomość.

Jeśli bowiem chcesz szybko i efektywnie czytać, powinieneś rozwijać każdy z opisanych tu etapów czytania.

Wiele osób pyta się, czy po kursie szybkiego czytania, nadal będą rozumieć. Odpowiedź brzmi TAK, ponieważ to cały czas jest czytanie, którego jego integralną częścią, jest rozumienie informacji.

Zobacz też : Szybkie notowanie za pomocą mapy myśli

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)