O terminologii egzaminacyjnej

O terminologii egzaminacyjnej

Egzaminatorzy zwykle zaczynają swoje polecenia od różnych czasowników w stylu „Omów”; „Podaj” itp. Jeśli myślisz poważnie o zdaniu egzaminu, to musisz poznać różnice pomiędzy nimi, aby mieć pewność, że Twoja odpowiedź spełni oczekiwania egzaminatora.
/ 23.03.2009 12:24
O terminologii egzaminacyjnej

Nie ma przecież najmniejszego sensu komentować jakiegoś zjawiska, jeśli masz je tylko opisać i na odwrót. Nie stosując się do poleceń egzaminatora, tracisz punkty i zmniejszasz swoje szanse na zdanie egzaminu. Dlatego uważnie zapoznaj się z poniższymi wyjaśnieniami najbardziej popularnych i mylących poleceń egzaminacyjnych.

Naszkicuj – wskaż podstawowe cechy danego tematu.

Oceń – rozważ wartość danego tematu, zwracając uwagę na jego pozytywne, negatywne i dyskusyjne aspekty. Zacytuj przy tym osądy wszelkich znanych autorytetów, a także własne.

Określ – przedstaw główne myśli danego tematu.

Opisz – napisz, o wszelkich cechach fizycznych (wygląd, smak, zapach, brzmienie, dotyk), wyjaśnij podstawowe aspekty danego tematu.

Osądź – zaprezentuj własną ocenę jakiegoś tematu, podając, jakimi kryteriami się kierowałeś i przytaczając konkretne przykłady zastosowania tych kryteriów w formułowaniu swojego osądu.

Podsumuj – napisz tylko o głównych elementach danego tematu.

Porównaj / Przedyskutuj – wskaż podobieństwa i/lub różnice między dwoma zagadnieniami.

Przeanalizuj – podziel dany temat na poszczególne składowe zagadnienia, opisz je po kolei i wykaż, w jaki sposób się ze sobą wiążą.

Skomentuj – musisz stworzyć własną analizę lub ocenę danego tematu. Nie wystarczy sam opis lub streszczenie.

Udowodnij / Uzasadnij – przedstaw tok swojego rozumowania, popartego dowodami, w którym dochodzisz do logicznych wniosków przemawiających za lub przeciw jakiemuś poglądowi.

Wyjaśnij – przedstaw – w formie opisu lub analizy, w jaki sposób coś działa/działało w określony sposób.

Wykaż podobieństwa – przedstaw, jakie istnieją podobieństwa pomiędzy dwoma przeciwstawne lub wzajemnie wykluczającymi się pojęciami (tezami).

Wykaż różnice – wskaż różnice między dwoma zagadnieniami.

Wykaż związki – przeanalizuj istniejące związki między jednym zagadnieniem, a drugim.

Wylicz – przedstaw zestawienie odpowiednich zjawisk lub zagadnień.

Zdefiniuj – opisz dane zagadnienie, wystarczającą ilością szczegółów, aby dało się ono w łatwy sposób odróżnić od innych.

Zidentyfikuj – wypisz najważniejsze, Twoim zdaniem, cechy danego zagadnienia.

Zinterpretuj – wyjaśnij coś, poprzez wykazanie podobieństw i/lub różnic pomiędzy danym zagadnieniem, a jakimś innym.

  

Źródło: Rowntree, D. Sztuka studiowania. Zysk i S-ka, Poznań 2001.