Jak uczyć się różnych przedmiotów

Jak uczyć się różnych przedmiotów

Wszyscy wiemy, że uczyć się dzisiaj po prostu trzeba, ale jak uczyć się by zdobyta wiedza nie wyleciała nam za kilka dni z głowy? Podejdź do każdego przedmiotu indywidualnie.
/ 21.08.2008 14:25
Jak uczyć się różnych przedmiotów

Możemy podzielić określone przedmioty na różne grupy mające wspólne cechy. Każdej z tych grup należy uczyć się zupełnie inaczej.

Przedmioty humanistyczne

Do tej grupy zaliczamy takie przedmioty, jak historia, socjologia, czy choćby język polski. Ich wspólną cechą, jest pełna otwartość, tzn. fakt, że możemy się tych przedmiotów uczyć przez całe życie, gdyż są one bardzo szerokie tj. obejmują wiele różnych dziedzin i mają tendencję do wzajemnego przenikania się, czyli to, czego dowiemy się na socjologii, możemy wykorzystać w czasie studiowania historii i na odwrót. Najważniejsze, aby dużo czytać i dużo pisać. Czytanie wzbogaca naszą wiedzę, a pisanie daje możliwość powtórzenia zdobytej wiedzy oraz uczy poprawnego wyrażania własnych myśli. Cechą charakterystyczną, jest tutaj synteza, czyli łączenie różnych wydarzeń, odkryć, trendów w jeden pełny obraz danej epoki, czy zagadnienia.

Przedmioty ścisłe

Do tej grupy zaliczamy takie przedmioty, jak matematyka, fizyka, chemia. Najważniejsze w czasie nauki tych przedmiotów, jest to, aby rozumieć to, czego się uczymy, a następnie zastosować to „rozumienie” do rozwiązania określonych zadań. Nie sprawdza się tutaj samo czytanie i pisanie – jak w przedmiotach humanistycznych.

Języki obce

Najszybciej nauczysz się obcego języka, stosując go. Chodzi tutaj o jak najczęstszy i najbardziej różnorodny kontakt z danym językiem. Wbrew pozorom w nauce języka nie chodzi tylko o słówka i gramatykę, ale ważna jest tutaj także kultura danego kraju, gdyż to z niej wynika zasada prowadząca do zrozumienia wielu zwrotów, powiedzeń, związków idiomatycznych itp. elementów językowych nie przetłumaczalnych bezpośrednio na Twój język ojczysty.

Przedmioty artystyczne

Ich różnorodność wymaga opanowania własnej specyfiki danego przedmiotu, ale w ogólnym zarysie sprowadza się do dwóch rzeczy. Pierwsza to opracowanie podstawowego warsztatu, czyli wiedzy jak namalować jakiś obraz, jak wykonywać rzeźbę itp. Wymaga to niejednokrotnie wielu lat systematycznego i żmudnego treningu. Druga, to z kolei nasz sposób posługiwania się naszym warsztatem, czyli nasz styl, talent, geniusz. Chodzi oto, aby tworzyć swoje własne dzieło bez bezmyślnego kopiowania innych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)