Andrzej Szczypiorski - biografia, "Początek"

Andrzej Szczypiorski - biografia, "Początek"

Biografia Andrzeja Szczypiorskiego oraz analiza jego dzieła "Początek".
/ 11.05.2011 09:17
Andrzej Szczypiorski - biografia, "Początek"

Szczypiorski Andrzej jest jednym z wybitnych współczesnych prozaików i publicystów. W szeregach AL. uczestniczył w powstaniu warszawskim, był więźniem obozu  koncentracyjnego. W latach 1956-1958 pracował w służbie dyplomatycznej.

A następnie (1964-1974) należał do redakcji „Polityki”. Później znalazł się w szeregach  opozycji demokratycznej, w czasie stanu wojennego był internowany. W latach 1989-1991 był senatorem RP. W swojej twórczości porusza problemy stosunków polsko-niemieckich i odpowiedzialności narodu niemieckiego za faszyzm (Czas przeszły - 1961, Godzina zero - 1961, Ucieczka Abla -1962), ukazuje postawy moralne Żydów, Niemców i Polaków (Za murami Sodomy - 1963) oraz mechanizmy wyzwalania się faszyzmu, prowadzące do przemocy i zbrodni (Msza za miasto Arras - 1971, Początek - 1986).

Jest też autorem zbiorów opowiadań Amerykańska whisky (1987), powieści Noc, dzień i noc (1991), Autoportret z kobietą (1994) oraz powieści sensacyjnych pod pseudonimem S. Andrews.

Zobacz też: Tadeusz Różewicz - biografia

Początek

Powieść Początek to utwór niezwykle bogaty, o różnorodnych, istotnych w życiu człowieka tematach. Można ją określić jako dzieło o losie Żydów w czasie drugiej wojny światowej i o postawie Polaków wobec holokaustu. W formie 21 rozdziałów poświęconych kolejnym bohaterom przedstawia historie życia różnych ludzi.

Główny wątek to wydarzenia związane z dziejami Irmy Seidenman i Joasi Fichtelbaum, uratowanych przed zagładą niemiecką. Z postaciami tymi związane są blisko inne: Henryk Fichtelbaum, Paweł Kryński, sędzia Romnicki, Adam Korda - zamieszani w sprawę ratowania Żydów.

Są też postacie negatywne, takie jak kolaborant Bronek Blutman (wydaje Niemcom swoich rodaków) i piękny Lolo, szmalcownik zarabiający na doprowadzaniu Żydów do gestapowców. Miejscem akcji jest okupowana Warszawa, ulice, domy, getto. Ale oprócz Warszawy mamy też późniejsze wydarzenia dziejące się w Paryżu, Niemczech, Izraelu - powojenne losy bohaterów.

Zobacz też: Leopold Staff - liryki

Początek to powieść o młodości i dorastaniu, martyrologii żydowskiej, walce dobra ze złem, totalitaryzmie, Bogu i tolerancji, również powieść o Polsce, Polakach i Niemcach. Autor pokazuje swoich bohaterów nie w sposób stereotypowy jako jednoznacznie dobrych lub złych, lecz dokonuje rewizji schematów myślowych zakorzenionych głęboko w polskiej świadomości.

Dlatego pokazuje różne postawy i zachowania ludzi w obliczu dobra i zła. Zło przyjmuje różne oblicza: mord, okrucieństwo wobec ludzi, donosy i zdrady, brak tolerancji. Ale są ludzie, którzy stawiają czoła złu, którzy w obliczu walki ze złem wciąż dokonują etycznych wyborów, ratują ludzi, ale też ratują wartości moralne zagrożone przez wojnę.

Źródło: Wydawnictwo Printex