zasiłek macierzyński fot. Fotolia

Zasiłek macierzyński – niezbędne informacje

Jeśli jeszcze nie wiesz, czy należy ci się zasiłek macierzyński, przez jaki okres przysługuje, jaka jest jego wysokość i jakie dokumenty trzeba złożyć, koniecznie to sprawdź!
/ 30.06.2016 21:32
zasiłek macierzyński fot. Fotolia

Gdy pojawia się dziecko, warto postarać się o zasiłek macierzyński. Sprawdź, czy ci się należy, jaka jest jego wysokość i jakie dokumenty musisz złożyć.

Dla kogo zasiłek macierzyński?

O zasiłek macierzyński mogą starać się nie tylko rodzice biologiczni i adopcyjni zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale także przedsiębiorcy i osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych. Warunkiem koniecznym jest podleganie ubezpieczeniu chorobowemu.

Przez jaki okres i z jakiego tytułu wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński nie przysługuje jedynie przez okres urlopu macierzyńskiego. Jest związany z urodzeniem lub przysposobieniem dziecka, ale obejmuje okresy wszystkich urlopów związanych z rodzicielstwem, czyli:

1. urlopu macierzyńskiego, czyli za:

 • 20 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione jedno dziecko,
 • 31 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione dwoje dzieci,
 • 33 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione troje dzieci,
 • 35 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione czworo dzieci,
 • 37 tygodni - gdy urodzi się lub zostanie przysposobione pięcioro i więcej dzieci,

2.  urlopu tacierzyńskiego - za urlop, którego nie wykorzystała matka dziecka,

3. urlopu rodzicielskiego, czyli za:

 • 32 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia jednego dziecka,
 • 34 tygodni - w przypadku urodzenia lub przysposobienia dwójki lub więcej dzieci,

4. urlopu ojcowskiego - przysługuje za 14 dni tego urlopu.

Fot. Fotolia

Jakie dokumenty trzeba złożyć starając się o zasiłek macierzyński?

Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego wiąże się z koniecznością dopełnienia pewnych formalności. Pracodawcy należy dostarczyć:

 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające przewidywaną datę porodu - za okres przed porodem;
 • skrócony odpis aktu urodzenia - po porodzie;
 • oświadczenie o urodzeniu pierwszego lub kolejnego dziecka,
 • oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka na wychowanie;
 • zaświadczenie o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, zawierające datę urodzenia dziecka.

Pracodawca załącza do wymienionych dokumentów zaświadczenie o udzielonym urlopie macierzyńskim, które ma informować o długości udzielonego urlopu i zazwyczaj składane jest w formie połączonego wniosku o urlop macierzyński i rodzicielski. 

Pracownik-ojciec, który stara się o udzielenie urlopu ojcowskiego i chciałby otrzymywać za ten czas zasiłek macierzyński, powinien przedstawić pracodawcy następujące dokumenty:

 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka,
 • oświadczenie, że zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego nie został wcześniej pobrany z innego tytułu,
 • wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego (co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem urlopu). 

Pracodawca, podobnie jak w przypadku zasiłku macierzyńskiego pobieranego za czas przebywania pracownicy na urlopie macierzyńskim, przekazuje do ZUS wszystkie powyższe dokumenty i dołącza do nich  zaświadczenie o udzieleniu pracownikowi urlopu ojcowskiego, także w formie wniosku o udzielenie tego urlopu. Na wniosku musi się jednak znaleźć adnotacja o udzieleniu urlopu oraz podpis pracodawcy.

W przypadku, gdy zasiłek jest wypłacany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, do jego wypłaty niezbędne jest każdorazowe przedstawienie zaświadczenie płatnika składek. Wystawia się je na druku:

 • ZUS Z-3 - dla pracowników;
 • ZUS Z-3b - dla ubezpieczonych wykonujących pozarolniczą działalność gospodarczą, ubezpieczonych współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz duchownymi;
 • ZUS Z-3a - dla pozostałych ubezpieczonych.

Jaka jest wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Jeżeli pracownica chce wykorzystać urlop rodzicielski, nie później niż 21 dni po porodzie powinna złożyć wniosek o udzielenie jej bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego. Zasiłek macierzyński będzie wynosił 100% za okres urlopu macierzyńskiego i 6 tygodni urlopu rodzicielskiego, jeżeli nie będzie wnioskowała od razu o przyznanie przysługujących jej urlopów. Za pozostałą część urlopu rodzicielskiego zasiłek zostanie jednak obniżony do wysokości 60% podstawy wymiaru.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (1)
/23.07.2016 11:26
Niestety nie jest to łatwa sprawa. Moja znajoma wystąpiła i przyznano jest (uwaga, uwaga) 18zł na miesiąc. Nie jestem pewna, czy powodem było to, że wychowuje dziecko sama, ale chcę Was po prostu uświadomić, że różnie to może wyjść. Podobnie toczą się sprawy urlopów macierzyńskich czy tacierzyńskich: papug.pl/urlop-ojcowski-dyskryminacja-mezczyzn-wciaz-przybiera-na-sile/