Układ przedsionkowo-proprioceptywny - jak się objawiają jego zaburzenia?

U dziecka najwcześniej rozwijają się układ przedsionkowy (powiązany ze słuchem) oraz układ proprioceptywny (związany z czuciem głębokim). Sprawdź, za co odpowiedzialne są te dwa układy oraz w jaki sposób objawiają się nadwrażliwość i podwrażliwość w tych układach.
/ 25.06.2013 17:22

Układ przedsionkowy i układ proprioceptywny to najwcześniej rozwijające się i dojrzewające systemy zmysłowe. Receptory układu przedsionkowego znajdują się w uchu wewnętrznym i mają ścisły związek anatomiczny z systemem słuchowym. Receptory układu proprioceptywnego (czucia głębokiego) zaś rozmieszczone są w mięśniach, ścięgnach i stawach.

Układ przedsionkowo-proprioceptywny umożliwia odbieranie doznań związanych z ruchem i zmianami w ruchu. Wpływa na utrzymanie równowagi, świadomość przestrzeni, właściwe napięcie mięśniowe, koordynację i płynność ruchu. Od jego prawidłowego działania zależy kształtowanie się i rozwój funkcji ruchowych, czuciowych i poznawczych.

Właściwie dobrane ćwiczenia stymulujące układ przedsionkowy normalizują działanie systemu nerwowego. Wpływają również na rozwój funkcji słuchowo-językowych oraz na odbiór wrażeń przez inne systemy zmysłowe.

Jak objawia się niedojrzałość układu przedsionkowego?

Niedojrzałość układu przedsionkowego przejawia się charakterystycznymi zaburzeniami w funkcjonowaniu dziecka na co dzień oraz trudnościami w nauce.

Nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu przedsionkowego mogą mieć charakter podwrażliwości lub nadwrażliwości (niepewności grawitacyjnej).

Dysfunkcje o charakterze podwrażliwości przedsionkowej przejawiają się:

 • wzmożoną potrzebą ruchu obrotowego;
 • obniżonym napięciem mięśniowym w obrębie ciała i aparatu mowy;
 • utrzymywaniem nieprawidłowej postawy ciała (chodem na szerokiej podstawie, częstym potykaniem się i następowaniem na nogi);
 • wzmożonym napięciem w kończynach;
 • zaburzeniami równowagi;
 • zaburzeniami w kontroli postawy (w umiejętności przyjęcia właściwej pozycji ciała do wykonywania zadania ruchowego);
 • słabą współpracą w zakresie obu stron ciała;
 • trudnościami we właściwym odbiorze i w przetwarzaniu bodźców słuchowych i wzrokowych.

Zobacz także: Jakie objawy świadczą o zaburzeniach integracji sensorycznej?

Niepewność grawitacyjna – dysfunkcje o charakterze nadwrażliwości przedsionkowej – przejawia się:

 • lękiem przed oderwaniem stóp od podłoża;
 • szuraniem nogami;
 • chorobą lokomocyjną;
 • lękiem przed ruchem obrotowym i ruchem w tył;
 • strachem przed upadkiem lub wysokością;
 • unikaniem pozycji głową w dół (zabaw na drążku, przewrotów do tyłu);
 • niechęcią do huśtawek, zjeżdżalni, karuzeli, zabaw na trampolinie;
 • niechęcią do zeskakiwania, wspinania się i chodzenia po murkach i krawężnikach;
 • problemami z oceną odległości;
 • trzymaniem się poręczy podczas wchodzenia na schody i schodzenia ze schodów (długo utrzymującym się krokiem dostawnym);
 • lękiem podczas gwałtownego skręcania i hamowania samochodu.

Jak objawia się niedojrzałość układu proprioceptywnego?

System propriocepcji blisko współpracuje z układem przedsionkowym, odbiera informacje z mięśni, ścięgien i stawów. Prawidłowe działanie tego systemu wpływa na sprawne poruszanie się i wykonywanie czynności ruchowych bez konieczności kontroli wzrokowej. Pomaga budować schemat ciała i poczucie, gdzie znajdują się nasze części ciała i jak się poruszają. Układ proprioceptywny ma duży wpływ na rozwój funkcji motorycznych i koordynację ruchów.

Charakterystyczne objawy zaburzeń w zakresie propriocepcji to:

 • niekontrolowane, chaotyczne ruchy;
 • dążenie do mocnego uścisku;
 • u małych dzieci tendencja do gryzienia i szczypania siebie i innych;
 • niszczenie zabawek i przedmiotów z powodu braku kontroli nad własnym dotykiem;
 • słaba precyzja w ruchach rąk.

Polecamy: Czy twoje dziecko ma objawy zaburzeń integracji sensorycznej?

Fragment książki "Terapia integracji sensorycznej" (zeszyt 1), Bożenny Odowskiej-Szlachcic. Wydawnictwo Harmonia. Publikacja za zgodą wydawcy. Tytuł, lid i śródtytuły zostały wprowadzone przez redakcję.