Wiele rodzin może okazać się niewydolnych wychowawczo!

Rodzina niewydolna wychowawczo

Bycia żoną/mężem, matką/ojcem uczymy się od własnych rodziców i obserwując bliskie nam rodziny. Jedni lepiej sprawdzają się w tej roli, inni nie ze wszystkim radzą sobie idealnie. Są oczywiście i tacy, którzy budzą powszechne potępienie. Ale nie tylko te rodziny można nazwać niewydolnymi wychowawczo.
/ 13.05.2010 17:54
Wiele rodzin może okazać się niewydolnych wychowawczo!

Termin "rodzina niewydolna wychowawczo" dotyczy tych rodzin, które nie w pełni radzą sobie z wychowywaniem dzieci, ponoszą porażki na tym polu, stosują błędne przekonania dotyczące opieki nad dzieckiem, źle rozumieją potrzeby dziecka. Podejmując zadanie zbudowania rodziny nie uniknie się wszystkich błędów. Proponuję przyjrzeć się liście tych mniej i bardziej jaskrawych, by z jeszcze większą świadomością tworzyć zdrową rodzinę.

Jestem rodzicem a ty dzieckiem - rodzina niewydolna wychowawczo

To ważne, by dziecko wiedziało, że musi podporządkować się woli rodzica i by jednocześnie zawsze miało poczucie, że może mu zaufać i poprosić o pomoc. W rodzinach niewydolnych wychowawczo – to dziecko przejmuje rolę dorosłego: robi zakupy, opiekuje się chorymi, podejmuje decyzje. Problem ten występuje często w rodzinach z problemem alkoholowym oraz w sytuacji, gdy jedno z rodziców cierpi na chorobę, również psychiczną. Dziecko staje się w tych rodzinach podpora dla rodziców.

Jestem samotnym rodzicem - rodzina niewydolna wychowawczo

Z różnych powodów na jednego z rodziców czasowo bądź na stałe spada obowiązek samodzielnego wychowania dziecka – jedno z rodziców zmarło, odeszło, wyjechało. Osoba, która pozostała z dzieckiem stara się zaspokoić mu brak drugiego rodzica. Nie zawsze się to udaje, a z pewnością bardzo obciąża matkę/ojca.

Zaspokojone potrzeby - rodzina niewydolna wychowawczo

Rodzina niewydolna wychowawczo w zakresie nieumiejętności zaspokajania potrzeb to nie tylko rodzina biedna, w której brakuje pieniędzy na najpotrzebniejsze rzeczy. Niekiedy mimo zamożności – rodzice nie potrafią zaspokoić potrzeb dziecka: zastępują zabawkami własną osobę, kupują dziecko, jego posłuszeństwo, zamiast je kochać.

Należą tu również rodziny, które zapominają o tym, że dziecko potrzebuje określonej ilości snu, właściwego miejsca do nauki.

Polecamy: Fobie dzieci i młodzieży

Skłóceni rodzice - rodzina niewydolna wychowawczo

Konflikt miedzy rodzicami wpływa negatywnie na dziecko, szczególnie wtedy, gdy staje się ono elementem przetargowym, gdy rodzice je przekupują, gdy za jego pośrednictwem się komunikują.

Nie spełniasz moich/naszych oczekiwań - rodzina niewydolna wychowawczo

To problem, z którym muszą sobie poradzić rodziny dzieci niepełnosprawnych, mniej zdolnych, chorych, a także ci rodzice, którzy czekali na syna – a otrzymali córkę.

Jeśli rodzice nie akceptują swojego dziecka – nie będą umieli go pokochać, a tym samym będą je krzywdzić na każdym kroku.

Przestępstwa w rodzinie - rodzina niewydolna wychowawczo

Na koniec zostawiłam te rodziny niewydolne wychowawczo, które należy nazwać patologicznymi. A to dlatego, że ich członkowie uwikłani są w konflikt z prawem – popełniają przestępstwa poza rodziną lub w niej samej.

Czytaj także: Ryzyko samobójstwa u nastolatków