POLECAMY

Projekt Zachowaj Równowagę - powiedz NIE nadwadze dzieci!

Zobacz, jakie założenia edukacyjne ma wyjątkowy program propagujący walkę z nadwagą wśród dzieci! Wspólnie weźmy w nim udział!
Projekt Zachowaj Równowagę - powiedz NIE nadwadze dzieci! fot. Fotolia/kolaż Polki.pl

Problem nadwagi i otyłości wśród dzieci

Wstępne wyniki najnowszego badania Instytutu Żywności i Żywienia przeprowadzonego w maju i czerwcu 2013 roku w szkołach podstawowych 
i gimnazjach z 16 województw wskazują, że w szkołach podstawowych (klasy IV i VI) odsetek uczniów z nadmierną  masą ciała nadal wzrasta i osiągnął już 28%  
u chłopców i 22% u dziewcząt. Było to badanie wstępne przed rozpoczęciem działalności edukacyjnej zrealizowane jako część Projektu Zachowaj Równowagę prowadzonego przez IŻŻ w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Cel programu Zachowaj Równowagę

Głównym celem programu certyfikującego jest zapobieganie rozwojowi nadwagi  
i otyłości oraz innym chorobom przewlekłym poprzez efektywne promowanie zasad prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Program jest adresowany do szkół i przedszkoli, gdyż to właśnie placówki edukacyjne, w których młodzi wychowankowie spędzają dużo czasu, powinny wspierać rodziców 
w kształtowaniu prozdrowotnych postaw u swoich dzieci. Wyrazem uznania dla programu certyfikującego jest honorowy patronat Ministra Edukacji.

Założenia programu

Program zakłada poddanie szkół i przedszkoli procesowi certyfikacji, który jest  odzwierciedleniem działalności szkoły na rzecz poprawy żywienia i zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci. Ideą przewodnią inicjatywy jest zaangażowanie całej społeczności szkolnej i przedszkolnej – wychowawców, dzieci i rodziców – 
w podejmowanie wspólnych prozdrowotnych działań.

Jak będzie wdrażany program?

W ciągu najbliższych dwóch lat program będzie realizowany w 100 placówkach 
w każdym województwie (25 przedszkoli, 25 szkół podstawowych, 25 gimnazjów i 25 szkół ponadgimnazjalnych), a w następnych latach obejmie zasięgiem kolejne placówki.

Program ten jest dobrowolną inicjatywą, stwarza system możliwości spontanicznego przyłączania się placówek do programu. Każda placówka uczestnicząca w programie otrzymuje materiały edukacyjne z zakresu żywienia i aktywności fizycznej, takie jak np. plakaty edukacyjne, materiały edukacyjne dla rodziców, poradnik dla nauczycieli ze scenariuszami lekcji, interaktywne książeczki dla przedszkolaków, film edukacyjny z udziałem Pascala Brodnickiego. Dodatkowej atrakcyjności programowi dodają konkursy z nagrodami. Platformą komunikacyjną akcji jest strona projektu Zachowaj Równowagę dla rodziców i nauczycieli oraz strona na Facebooku dedykowana starszym dzieciom i młodzieży.

Szkoła, która pomyślnie wdroży program zgodnie z opracowanymi kryteriami, otrzyma certyfikat Szkoły/Przedszkola Przyjaznego Żywieniu i Aktywności Fizycznej.

Certyfikat

Placówki ubiegające się o certyfikat mają za zadanie stworzenie na terenie placówki warunków sprzyjających promocji prawidłowego żywienia i aktywności fizycznej. Certyfikat Szkoły/Przedszkola Przyjaznego Żywieniu i Aktywności Fizycznej otrzymają te z nich, które spełnią kryteria obejmujące m.in.:
 • organizację wspólnych śniadań na terenie szkoły
 • zapewnienie odpowiednio długiej przerwy śniadaniowej
 • zapewnienie odpowiedniego miejsca do spożywania wybranej przez szkołę formy zdrowego pełnowartościowego posiłku
 • zapewnianie obiadów szkolnych/posiłków przedszkolnych zgodnych 
z zaleceniami/normami (jeśli są prowadzone)
 • zmianę na prozdrowotny asortymentu w sklepikach szkolnych, automatach z napojami i żywnością na terenie szkoły
 • organizowanie zajęć motywujących dzieci do samodzielnych prozdrowotnych wyborów (wymiana przepisów, dzień zdrowego jedzenia, warzywne wtorki itp.)
 • dbanie o rozwijanie wśród uczniów zdolności i wiedzy kulinarnej zgodnej z zasadami racjonalnego żywienia (zajęcia praktyczne)
 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, festynów rodzinnych
 • edukacja rodziców na temat roli żywienia i  aktywności fizycznej 
w prawidłowym rozwoju dzieci (np. organizacja pogadanek, prelekcji, edukacja rodziców z wykorzystaniem strony internetowej szkoły/przedszkola)
 • wprowadzenie motywującego systemu oceniania na lekcjach WF, którego celem jest zachęcanie ucznia do podejmowania samodzielnej aktywności ruchowej w czasie wolnym
 • wdrożenie zróżnicowanej oferty zajęć do wyboru na lekcjach WF.


Tekst powstał w oparciu o materiały projektu Zachowaj Równowagę prowadzonego przez IŻŻ w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW)

Więcej informacji: www.ZachowajRownowage.pl
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)